Żegluga śródlądowa - strona 19

Administracja - Akt administracyjny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 616

, dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej. Kolejny podział to organy decydujące czyli takie którym przepisy...

Wykladziki prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych dyrektorzy urzędów morskich dyrektorzy urzędów żeglugi...

Wybrane polityki UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1904

Dr Ewa Bojenko-Izdebska Wybrane polityki UE – 2007/2008 KOORDYNACJA POLITYK W UE Koordynacja polityk gospodarczych, koordynacja polityk strukturalnych, koordynacja Polityki Fiskalnej (Pakt Stabilności i Wzrostu). Proces Luksemburski, z Cardiff i Kolonii. Strategia LizbońskaPOLITYKA HANDLOWA U...

Usługi, operacje i innowacje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

morski) jak również dowody ładunkowe w żegludze śródlądowej. Są to inaczej dowody składowe lub inaczej...

Prawo administracyjne - skrypt - Orzeczenia sądowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Prawo Administracyjne 1).POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: - WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - ORZECZENIA SĄDOWE - SĄD ROZSTRZYGA SPRAWĘ WYROKIEM - SĄD UWZGLĘDNIAJĄC SKARGĘ NA DECYZJĘ LUB POSTĘPOWANIE - SĄD WYDAJE POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA - PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ - ŚRODKI ODWOŁAWCZE ...

Wykład - władze lokalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

) Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej   11) Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek...

System bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych oraz normy określające ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Do funkcji systemu bankowego zalicza się: stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia zapewnienie możliwości dokonywania rozlic...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 805

żeglugi śródlądowej Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży...