Świadomość polityczna - strona 5

Teoria polityki - zagadnienia i definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1267

oraz świadomości politycznej.” 2 ujęcia potrzeby: 1) jako zjawiska obiektywnego, określanego w kategoriach...

Doktryna polityczna liberalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 945

i jej rzeczywistej treści decyduje nie sama forma rządu, lecz świadomość polityczna i prawna społeczeństwa (np. w USA...

Metodologia europeistyki - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dominik Buła
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2163

, a z drugiej strony odgrywają poważną rolę w kształtowaniu świadomości politycznej obywateli. Podstawowa...

Polska w Europie- skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

Polski Niemiecki etos narodowy: Etos - świadomość polityczna uwarunkowana historycznymi przesłankami...

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2233

METODOLOGIA Etapy procesu badawczego: 1. Wstępne sformułowanie problemu - sformułowanie problemu naukowego, źródła problemu, forma pytania problemowego, cele zadań. 2. Uszczegółowienie problematyki badawczej (eksplikacja) - problemy szczegółowe, hipotezy. 3. Operacjonalizacja - wyrażenie pojęć i ...

Andragogika - wykłady cz.2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dorota Gierszewski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3479

ideologiczną. Wyraża się w podnoszeniu przez edukację świadomości politycznej. Dzięki temu np. osoby albo grupy...

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2016

; działania partyzanckie z czasem ogarnęły cały kraj; masowy ruch polityczny i religijny ; wzrost świadomości...

Teoria polityki - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 910

życiowej jednostek i grup od ich aktywności politycznej oraz świadomości politycznej. M. Karwat 4...

Świadomość społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

- typ kultury charakterystyczny dla osobników niskiej świadomości politycznej, właściwy dla prymitywnych...

Parlament Europejski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1316

przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. Z kolei...