Środki trwałe w budowie - strona 3

Ewidencja środków trwałych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

operacyjne- gdy likwidacja nastąpiła na skutek zużycia ekonomicznego. środki trwałe w budowie- gdy likwidacja...

Wykład - Zarządzanie kapitałem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623

Środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe...

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

trwałych Inwentarz żywy -środki trwałe w budowie *należności krótkoterminowe: -należności z tytułu...

Rachunkowość - test A

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2016

. Środek trwały w budowie, który nie dał zamierzonego efektu gospodarczego jest zaliczany do: pozostałych...

Bilans: aktywa, pasywa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2688

trwałych Inwentarz żywy -środki trwałe w budowie *należności krótkoterminowe: -należności z tytułu...

Rachunkowość finansowa 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe środki trwałe w budowie Jakie warunki musi spełnić dany...

Wzór bilansu, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2506

i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV...