Średnia ważona - strona 18

Portfel dwuskładnikowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

Jest to średnia ważona stopy zwrotu wolnej od ryzyka i stopy zwrotu portfela efektywnego. Ponieważ zazwyczaj Rf

Portfel akcji dwóch spółek

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2450

zwrotu portfela dwóch akcji jest średnią ważoną oczekiwanych stóp zwrotu akcji, przy czym wagami...

Inflacja - Inflacja popytowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1652

ceny pojedynczego towaru lub niewielu towarów, lecz, że wzrasta średnia ważona wszystkich cen...

PKB,PNB

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1764

nabywanych regularnie i konsumowanych przez typową miejską rodzinę b) indeks cen dóbr produkcyjnych średnią...

Poliyka bilansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Głębocka
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2100

jednostki mogą dokonać prawa wyboru spośród: Ceny średniej ważonej, Metody pierwsze weszło - pierwsze wyszło...

Różnice kursowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

z rachunku dewizowego: - wg cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej - kursów kupna...