Średnia ważona - strona 19

Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

paliwa. Akcyza na paliwa nieefektywne pojazdów jest obliczana na podstawie średniej ważonej zużycia...

Błędy i niepewności pomiarowe

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
  • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 861

największej wiarygodności) oceną wartości rzeczywistej jest wówczas tzw. średnia ważona , zdefiniowana wzorem...

Metody analizy danych marketingowych

  • dr inż. Aleksandra Wicka
  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Wyszczególnienie Ocena Średnia ważona bdb 5 db 4 przeciętna 3 zła 2 bardzo zła 1 Fachowość 59 166 14 11 - 4,1...