Łupek ilasty polski - strona 7

SUDETY ZACHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

i porfiry), cechsztyn (dolomity i wapienie, łupki miedzionośne) Młodszy wulkanizm (środkowy oligocen...

Geologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

). W Sudetach zupełny brak osadów jurajskich. Sedymentacja - łupki ilaste, wapienie, margle, dolomity, wapienie...

Zaburzenia tektoniczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1764

, minerały serycyt, chloryt kwarc; łupki łyszczykowe - struktura lepidoblastyczna, tekstura łupkowa, minerały...

Wydobycie gazu na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

, złoto, platynę, kobalt Głównie łupki miedzionośne z cechsztynu Zasoby- ranga światowa: Legnicko...

Paleozoik - okresy geologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

. Łupki graptolitowe zastąpione na koniec ordowiku osadami płytkowodnymi marglistymi. Sylur - 430 - 400...

Kopaliny - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Górnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

się i kamionkowe, gliny i łupki ogniotrwałe, grafit, kaolin, kamienie szlachetne i ozdobne, kwarc, kwarcyt...

Kopaliny - omówienie - Złoże kopaliny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Górnictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

się i kamionkowe, gliny i łupki ogniotrwałe, grafit, kaolin, kamienie szlachetne i ozdobne, kwarc, kwarcyt...