Selen i jego toksyczność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Selen i jego toksyczność - strona 1 Selen i jego toksyczność - strona 2 Selen i jego toksyczność - strona 3

Fragment notatki:

    Selen  to jeden z pierwiastków zaliczanych do grupy  tzw. mikroelementów czyli substancji, których  śladowe ilości są niezbędne do prawidłowej pracy  naszego organizmu. Jest istotnym elementem dla  życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Jednak w  nadmiarze jest szkodliwy. Toksyczne skutki nadmiaru  selenu  zwróciły uwagę  na jego wpływ na zdrowie ludzi a także zwierząt.     Opisy dotyczące toksyczności selenem  przyjmowanego z pokarmem można odnaleźć   notatkach pochodzących z  XIII  wieku.  Misjonarz Pedro Simon żyjący w  XVI  wieku zarejestrował, że  zwierzęta żyjące na  terenie Kolumbii  cierpiały na wypadanie  sierści oraz inne nieprawidłowości.   Około  400   lat  później przyczyny tego stano przypisano zatruciu  selenem (Se) spowodowane spożyciem roślin, które akumulowały  Se z gleby.   Jeszcze wcześniej, w okresie z  XIII  wieku funkcjonowały  opowieści o  koniach Marco Polo. Odkywca  w czasie podróży  znalazł rośliny bogate w selen w górzystym regionie zachodnich  Chin, które zjadane przez zwierzęta powodowały u nich odpadanie  kopyt.     Literatura na temat roli  Se  jako istotnego elementu  śladowego została opublikowana w  1950 , przy czym w  ostatnich dziesięcioleciach doszło do znacznego  wzrostu w badaniach nad skutkami zdrowotnymi  niedoboru Se.  Zainteresowanie  Se  jako istotnym mikroelementem w diecie człowieka, jak  również jego potencjałem toksycznym w obszarach  bogatych w Se,spowodowało zwiększenie  zainteresowania geochemią selenu a stanowisko to  znajduje odzwierciedlenie w licznych tekstach  omawiających Se. Lepsze poznanie rozkładu Se na  powierzchni ułatwia zrozumienie jego wpływu na ludzi  zwierzeta oraz żywienie i zdrowie.     Pod koniec roku  1990  badania nad przypadkami  niedoboru Se na obszarach Chin przeprowadził British  Geological Survey (BGS), we współpracy z naukowcami z chińskiego Instytutu Rock  i Mineral Analysis. Badania te przeprowadzono w  odległych obszarach,  w których połączono ludzkie zdrowie  i środowisko.       Właściwości chemiczne      Selen  ma właściwości  chemiczne  i  fizyczne ,  które są pośrednie między metalami i  niemetalami. Charakterem chemicznym  przypomina  siarkę  i ma podobne do niej stopnie  utlenienia. Ustalenie stopnia utlenienia  Se  jest konieczne dla określenia jego dostępnośći w  łańcuchu pokarmowy.  Se   +VI  jest formą  Se   generalnie bardziej rozpuszczalną i mobilną w  glebie i jest łatwo dostępny dla roślin. Se na  +IV 

(…)

… (0.05-
0.09 mg / kg).
Narzutowe skały magmowe, np. granity, rzadko
przekraczają te stężenia.W wylewnych (wulkanicznych)
skałach stężenia Se są większe.
Popiół i gazy związane z wulkaniczną aktywnością mogą
zawierać znaczne ilości Se, ale w tym procesie powstają
skały wulkaniczne takie jak bazalty i ryolity, które mają
stosunkowo bardzo niskie stężenia Se. Generalnie, skały
osadowe są bogatsze w Se niż skały magmowe.
Zawartość (mg/kg) Se w niektórrych
typach skał:
Skały osadowe: Skały magmowe:
Wapień 0.03–0.08 Ultramaficzne 0.05
Piaskowiec <0.05 Maficzne 0.05
Łupek ilasty 0.05–0.06 Granitowymi 0.01–0.05
Mułowce 0.1–1500 Wulkaniczne 0.35
Geograficzny rozkład Se na obszarach
różnych geologiczne może być dość
zmienny, odzwierciedlając występowanie
różnych typów skał lub minerałów
siarczkowych. Wyższego…
…://www.kangoo.pl/szukaj/nawozy+i+pod%C5%82o%C5%BCa
Podsumowanie
- Se jest niezbędnym pierwiastkiem do życia,
- Se może występowac zarówno w formach
organicznych jaki i nieorganicznych,
- skały osadowe są bogatsze w Se niż skały
magmowe,
- Ilość Se w oraganizmie człowieka zmienia się w
zależności od obszaru geograficznego, wskutek zmian
zawartości tego mikroelementu w glebie.
Do obszarów najbogatszych w zasoby…
… ścieków,
● rolnicze wykorzystanie:
pestycydów, wapna, obornika, nawozów
fosforowych.

wytapianie rud miedzi i ołowiu,

działalność przemysłu tłuszczowego i
farmaceutycznego.
Rozpoznawnie szkodliwych skutków zbyt
wielej ilości Se u zwierząt gospodarskich w
Midwest (USA) było nieuniknione a
następnie przystąpiono do badania
toksyczności Se u ludzi. Choć wstępne
badania wykazały podwyższone stężenie Se…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz