Łupek ilasty polski - strona 6

Minerały ilaste-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

lub ilastej jest w przybliżeniu 20 - 25 razy większa od powierzchni Polski. Największą powierzchnię właściwą...

Geomorfologia - odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

,bazalt,dioryt,gabro, aplit,pegmatyt,laprofir,andezyt Metamorficzne:Gnejs,marmur,kwarcyt, łupki talkowe...

SUDETY WSCHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

pierwotnych w łupki, kwarcyty, zieleńce. Fałdowania starokaledońskie zakończyły się intruzją magmy granitowej...

Australia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

i piaski aluwialne, warstwy oddzielające to łupki ilaste (koloru niebieskiego wskazujące na pochodzenie...

Góry świętokrzyskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

oraz zwietrzelinach piaskowców i łupków ilastych; Na wapieniach powstały żyźniejsze, lecz bardzo kamieniste rędziny...

Geologia - skały

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1645

Iłołupki, łupki ilaste spoista Iły Ilit, montmorylonit, kaolinit Szara Minerały ilaste: produkty wietrzenia...

Skały geologia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

wyróżniamy: żwir, gruz, piasek, muł. Ił (skały luźne) i zlepieńce, brekcje, piaskowce, mułowce, łupki ilaste...