Łupek ilasty polski - strona 8

Warunki i zasoby przyrodnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

ziemny, łupki bitumiczne) METALICZNE- rudy wszystkich metali NIEMETALICZNE- surowce chemiczne np. siarka...

Podstawy nauk o Ziemi-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauk o Ziemi
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1967

, iłołupki, łupki ilaste 19. Jakie grupy wyróżnia się wśród skał okruchowych luźnych? Muły, Piaski (kwarcowe...

Zaliczenie ćwiczeń - kompendium

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Tomasz Tracz
 • Materiały budowlane
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4158

. Proces produkcji: a. wydobycie surowca: – plastyczne – gliny, iły, kaolin, łupki ilaste – nieplastyczne...

Powieszchniowe ruchy masowe.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1757

, leŜących na łupkach, które z kolei zalegają na grubej warstwie wapieni. Rzeka systematycznie podcinała...

Podstawy glegoznawstwa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1883

roli, podział minerałów ilastych, minerały ilaste, materia organiczna, przemiany materii organicznej...