Historia książki i bibliotek - strona 2

Księgi w chrześcijaństwie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Początki: Rękopisy z Qumran: II w. p.n.e. - I w. n.e. Pisma z Nag Hammadi: IV w. n.e. Nowy Testament: Ewangelie (Mt, Mk, Łk, J) Listy (katolickie i św. Pawła) Dzieje Apostolskie List do Hebrajczyków

Historia książki - Manuzio

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Aldo Manuzio i potomkowie (Wenecki ród drukarski) Sztuka drukarska dotarła do Włoch ok. 1462 roku za sprawą przybyłych z Niemiec Konrada Sweynheyma i Arnolda Pannartza. Byli oni uczniami Piotra Schoeffera, który wraz z Janem Fustem przejął warsztat Gutenberga. Sweynheym i Pannartz początkowo działal...

Historia książki - pergamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Historia pergaminu: Pergamin (skóra oczyszczona z włosia) - jako materiał pisarski znany w wielu krajach starożytnych: Egipcjanie - wzmianki już w pierwszej połowie trzeciego tysiąclecia p.n.e Żydzi, Persowie Grecy - „diphtherai” Sztuka Asyryjsk...

Przemiany w kulturze pod wpływem druku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Przemiany w kulturze pod wpływem druku Przejście z pisma do druku oznaczało wzrost produkcji książek oraz ich szersze rozpowszechnienie. Nastąpiły znaczące zmiany w odbiorze książki:  Zmiana w sposobie uczenia się, myślenia i postrzegania.  Wprowadzenie porządku i jasności informacyjnej w tekście ...

Tabliczki gliniane

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

Przyczyny powstania pisma: Wzrost liczby informacji, które trzeba utrwalić. Potrzeba wspomagania pamięci. Zapisywanie informacji w sposób wiarygodny. Najstarsze tabliczki gliniane użyte zostały prawdopodobnie ok. IV tysiąclecia p.n.e. przez starożytne ludy Mezopotamii: Sumerów i Akadyjczyków. Gl...

Wczesne drukarstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

„Korzenie” druku: odbicia dłoni ludzkich w jaskini Pech - Merle we Francji. - epoka paleolitu; płaskorzeźby z wypalonej gliny służące do druku wzorów na tkaninie lub skórze ludzkiej; pieczęcie i stemple. Wynalazek druku na Dalekim Wschodzie: stosowanie pieczęci w Chinach już w III w. n.e. do od...

Historia książki - papirus

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

PAPIRUS wpłynął na ukształtowanie się pisma egipskiego, przyczynił się do upowszechnienia papirusu i innych materiałów piśmienniczych, wpłynął na rozwój książki w postaci zwoju, służył on także do innych celów, ale jako materiał pisarski wykształcił się prawdopodobnie od III tysiąclecia p. n. e....

Historia książki - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

Wstęp Historia książki jest dzielona na okres książki rękopiśmiennej i epokę książki drukowanej. Kontekst literacki i historyczny - odbicie na rozwój cywilizacji. Powstanie pisma łączyło się głównie z potrzebami ekonomicznymi i gospodarczymi. Wzrastała liczba informacji - człowiek musiał wspomagać...

Historia książki - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Tytuł w oryginale lub nadany przez bibliografa. Odnotował incipi, czyli pierwsze słowa tekstu podawał objętość (liczbę wierszy), liczbę woluminów, na którym tekst był utrwalony, jeśli zachodziła taka potrzeba bibliograf zawierał adnotacje dotyczące autorstwa czy identyfikującą inne wydania, inne kop...

Historia książki - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

I w. p. n. e. - najważniejsze świadectwa, mówiące nam o tym, że książka i księgozbiór stał się znacznikiem prestiżu społecznego, zwłaszcza wśród arystokracji, a czym świadczą ówczesne poświęcone architekturze. Zajmując się budownictwem znajdował swoje miejsce przy budowie bibliotek prywatnych. Księg...