Historia filozofii średniowiecznej - strona 2

Wykład - Filozofia arabska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Filozofia arabska Filozofia arabska była jednym z głównych kanałów, przez który cały Arystoteles dotarł na Zachód. Awicenna i Awerroes nie tylko skomentowali pisma Stagiryty, ale i rozwinęli cały...

Wykład - Imiona Boskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Pseudo-Dionizy Areopagita - „Imiona Boskie” Jako neoplatonika, Pseudo-Dionizego interesowało przede wszystkim zagadnienie Boga i jego stosunku do świata. Rozważał je na płaszczyźnie poznawczej, stawiając pytanie, w jaki sposób człowiek może poznawać Boga. W tym kontekście w traktacie „De Divinis No...

Wykład - Kazania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Meister Eckhart - „Kazania” (2, 12, 16b, 21, 40) Kazania Eckharta wygłaszane były w języku narodowym (niemieckim) w bardzo różnych kręgach, przy czym ich stopień trudności jest podobny i nie był dostosowywany do stopnia wtajemniczenia filozoficznego słuchaczy. W kazaniach wyraźnie zaznaczony był śr...

Wykład - Laktancjusz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1701

Laktancjusz (III/IV wiek) Laktancjusz był retorem i uczniem Arnobiusza; okazał się bardziej umiarkowanym apologetą od swojego nauczyciela. Krytykuje pogan, kiedy potrzeba, ale tak, by ukazać im prawdę, którą kocha, oraz dać odczuć, jak wielkim ...

Wykład - Minucjusz Feliks

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Minucjusz Feliks (II/III wiek) Nie udało się dotąd rozstrzygnąć, czy „Oktawiusz” Minucjusza Feliksa jest wcześniejszy, czy też późniejszy od „Apologetyk” Tertuliana. Kwestia jest nie bez zna...

Wykład - Nowa szkoła

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Nowa szkoła - nominalizm Wilhelm Ockham Ockham był teologiem, który posiłkował się filozoficznymi doktrynami w celu wypracowania własnego sposobu rozumienia wiary chrześcijańskiej. Przyjęcie radykalnego empiryzmu zmusiło go do zredukowania rozumienia wiary do ostatecznego minimum. Intuicja i abst...

Wykład - O bycie i istocie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Tomasz z Akwinu - „O bycie i istocie” Traktat Tomasza z Akwinu jest w istocie komentarzem do „Metafizyki” Arystotelesa. Istnieją substancje proste i złożone - jedne i drugie posiadają swoją istotę. Istotą substancji złożonych jest nie tylko forma, ale i materia - istotą jest to, co określa definicj...

Wykład - Ojcowie aleksandryjscy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Ojcowie aleksandryjscy Nieznane są początki szkoły katechetycznej w Aleksandrii, która przez długi czas była czymś w rodzaju centrum dla religii Imperium Rzymskiego. Do zachowanej tu religii egipskiej dołączyły rzymskie kulty; oprócz tego obecne były silnie zhellenizowana gmina żydowska oraz gmina ...

Wykład - Potępienie z roku 1277

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Potępienie z roku 1277 Awerroizm łaciński Do roku 1260 uwagę nauczycieli filozofii i teologii przyciągały dwie główne interpretacje Arystotelesa: interpretacja Awicenny i interpretacja Awerroesa. Od 1261 roku do szkół wkroczył „trzeci Arystotele...

Wykład - Renesans karoliński - Jan Szkot Eriugena

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Renesans karoliński - wiek IX Jan Szkot Eriugena Życie i dzieła Eriugena jest autorem pierwszego wielkiego systemu filozoficznego wieków średnich, którego nic nie zapowiadało i który nie miał zasadniczo bezpośredniej kontynuacji. Oczy...