Wykład - Nowa szkoła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Nowa szkoła - strona 1

Fragment notatki:

Nowa szkoła - nominalizm
Wilhelm Ockham
Ockham był teologiem, który posiłkował się filozoficznymi doktrynami w celu wypracowania własnego sposobu rozumienia wiary chrześcijańskiej. Przyjęcie radykalnego empiryzmu zmusiło go do zredukowania rozumienia wiary do ostatecznego minimum.
Intuicja i abstrakcja
Tomasz z Akwinu przyznawał, że są dwa rodzaje zasad. Jedne są intelektualnie oczywiste, drugim przysługuje bezpośrednia pewność zmysłowa. Ockham nie wniósł tu niczego nowego. Ażeby przypisać oczywistość percepcji zmysłowej, odróżnił pojęcie oczywistości od pojęć nauki i mądrości. Nauka dotyczy tego tylko, co ogólne, poznanie zmysłowe - tego, co jednostkowe. Oczywistość może więc tyczyć się też przedmiotów jednostkowych. Oczywistość przysługuje percepcji zmysłowej na mocy faktu, że wrażenie zmysłowe jest intuicją
W doktrynie Dunsa Szkota byt intelektualnie poznawalny zawsze poprzedza poznanie - jest jego przyczyną. Ockham poprawnie wnioskował, że Duns błędnie definiował poznanie intuicyjne jako typ poznania, którego przyczyną jest istnienie i obecność przedmiotu poznania. W jego własnej doktrynie intuicyjność i abstrakcyjność są cechami, które przysługują poznaniu na mocy jego natury.
Znaki
Byt szczegółowy jest tym, co jest tylko jednością. Może być co najwyżej znakiem wskazującym na wielość. W tej mierze, w jakiej pojęcia ogólne są takimi znakami w umyśle, są one bytami szczegółowymi, których ogólność tkwi nie w bycie, a w signifikacji.
Są dwa rodzaje znaków: naturalne i konwencjonalne. Znak naturalny jest pojęciem; jest tym, co intelekt ludzki ma w umyśle, kiedy poznaje rzecz, nawet przed oznaczeniem jej obiegowym słowem. Dowodem tego, że znaki te są naturalne, jest fakt, iż są one takie same we wszystkich umysłach ludzkich. W związku z tym znakowi naturalnemu nie przysługuje inna rzeczywistość, jak tylko rzeczywistość aktu intelektu. Jest realny, ponieważ jest w umyśle jakością. Jest wytworem intelektu działającego w określony sposób w obecności przedmiotu owego wytworu. Ockham utożsamia pojęcie z subiektywnym pojmowaniem, z intencją, która jest w umyśle realną jednostkową jakością, w sposób naturalny wskazującą na wielość możliwych przedmiotów.
Ockham odrzucił rzeczywistość ogólności, redukując pojęcie ogólne do aktu rozumu. Kategorycznie odrzuca szkotystyczną naturę „formalnie różną” od jednostek. Według niego, każda różnica pozaumysłowa jest różnicą realną.
Supozycja i signifikacja ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz