Historia filozofii średniowiecznej - strona 3

Wykład - Solilokwia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2457

Augustyn - „Solilokwia” „Solilokwia” można przetłumaczyć jako „rozmowę z samym sobą”. Tekst zalicza się do dialogów filozoficznych Augustyna (jest to pseudo-dialog, w rzeczywistości: monolog) - „Solilokwia” opiera się na dialogu pomiędzy Augustynem...

Wykład - Spekulatywny mistycyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Spekulatywny mistycyzm Bernard z Clairvaux W umyśle Bernarda zetknęły się ze sobą po raz pierwszy od czasów Eriugeny łacińska teologia Augustyna z grecką teologią Grzegorza z Nyssy i Pseudo-Dionizego. Bernard nie odkrył w nich niczego własnego, a jedynie osiągnął syntezę dwóch tradycji - nową teol...

Wykład - Szkoła w Chartres

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Szkoła w Chartres - platonizm w XII wieku Gilbert de la Porree Największym wkładem Gilberta w historię metafizyki są jego komentarze do teologicznych traktatów Boecjusza. Gilbert podzielił byty na substancje i subsystencje. Substancją jest każdy...

Wykład - Tertulian

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Tertulian (II/III wiek) Tertulian, jeden z najgłośniejszych apologetów łacińskich, zapoczątkowuje szereg pisarzy chrześcijańskich, pochodzących z północnej Afryki (Tertulian urodził się w Kartaginie). Pod wieloma względami przypominał Tacjana - p...

Wykład - Traktat o Bogu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Tomasz z Akwinu - „Traktat o Bogu” (kwestie: 1, 2, 5) Kwestia 1 - O wiedzy świętej, jaka jest i jaki jest jej zakres Całą pierwszą kwestię poświęca Tomasz charakterystyce i omówieniu zadań teologii. W artykule pierwszym stwierdza, że jest konieczne, by teologia istniała poza dyscyplinami filozofi...

Wykład - Wyznania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Augustyn - „Wyznania” (X 6-22, XI, XII, XIII) księga X (6-22) Od rozdziału szóstego w X księdze „Wyznań” powraca pytanie z „Solilokwiów” - kim jest Bóg i w jaki sposób może człowiek do Niego dotrzeć. Podobnie jak w „Solilokwiach” punktem wyjścia dla tych rozważań staje się człowiek, złożony z ciał...