Dr Zdzisław Gordon - strona 4

Spółka komandytowa - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1652

SPÓŁKA KOMANDYTOWA statut prawny spółki komandytowej jest uregulowany w KSH : artykuły 102 - 124 KSH w kwestiach nie uregulowanych tymi przepisami do spółki komandytowej stosuje się przepisy o spółce jawnej, a dalej ogólne przepisy o spółce osobowej w kwestiach nie uregulowanych przepisami KSH do...

Spółka partnerska - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 749

SPÓŁKA PARTNERSKA: spółka partnerska jest spółką handlową - jest uregulowana w przepisach KSH (art 86 - 101 KSH), jest to jednak regulacja niezupełna -- w kwestiach nie uregulowanych do spółki partnerskiej stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej -- w innych kwestiach nie uregulowanych powyższy...

Spółki - charakterystyka spółek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

SPÓŁKI Stanowią największą grupę przedsiębiorców. Brak jest legalnej definicji spółki o charakterze uniwersalnym. Legalna, czyli określona przez samego ustawodawcę. Doktryna : spółka to zrzeszenie osób powstałe w drodze czynności prawnej dla realizacji wspólnego co do zasady gospodarczego celu na...

Udziały w sp. z o.o. i kapitał zakładowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Udziały w sp. z o.o. i kapitał zakładowy Udziały- Definicje 1. Udział w kapitale zakładowym 2. Określenie praw i obowiązków wspólników w sp. Ceną za udział jest wkład wnoszony przez wspólników. Wkład- sposób pokrycia udziałów w kapitale zakładowym. Wkłady pieniężne - wnoszone w pieniądzach (gotówka...

Upadłość i postępowanie upadłościowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 805

UPADŁOŚĆ I POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE Funkcja upadłości to eliminowanie z obrotu gospodarczego przedsiębiorców, którzy nie są w stanie sprostać zasadzie samofinansowania, a więc nie są w stanie pokrywać kosztów prowadzenia działal...

Skutki upadłości likwidacyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA Skutki: I grupa → skutki co do majątku upadłego: utrata zarządu majątkiem przez upadłego, zarząd obejmuje syndyk masy upadłościowej, upadłość nie pozbawia go jego praw podmiotowych, jest dalej właścicielem czy tez piastunem innego prawa podmiotowego, natomiast traci prawo wy...

Utrata statusu przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1596

UTRATA STATUSU PRZEDSIĘBIORCY Status przedsiębiorcy można utracić z następujących przyczyn: na skutek odpadnięcia któregokolwiek z warunków przedmiotowych uzasadniających możność nabycia ststusu przedsiębiorcy gdy przedsiębiorca sam zaprzestaje działalności gospodarczej, wówczas traci status prze...

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

27. Walne Zgromadzenie S.A. Kompetencje: podobne jak w sp. z o.o.: rozpatrywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok ubiegły udzielanie absolutorium członkom organów sp. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat zmiana statutu WZ powołuje członków Rady Nad...

Wkłady w spółce jawnej i majątek spółki jawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

7. Wkłady w spółce jawnej i majątek spółki jawnej I Wkłady postać: 1. przeniesienie na rzecz spółki własności rzeczy lub jej obciążenie /rzeczą mogą być v.a. własność pieniędzy, tytułem wkładu przeniesiona na spółkę; rzeczy materialne np. ruchomości (samochód, komputer), nieruchomości, obciążenie r...

Zarząd w sp. z o.o. - organizacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

22. Zarząd w sp. z o.o.- organizacja Organ, którego zadaniem jest prowadzenie spraw sp. i jej reprezentacja. Może być jedno lub wieloosobowy. Umowa sp. w różny sposób może określać liczebność Zarządu. Może tę liczbę określać konkretnie, a może ją określać w sposób widełkowy, preferowany np. od 1 do...