Spółki - charakterystyka spółek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki - charakterystyka spółek - strona 1

Fragment notatki:

SPÓŁKI Stanowią największą grupę przedsiębiorców.
Brak jest legalnej definicji spółki o charakterze uniwersalnym. Legalna, czyli określona przez samego ustawodawcę.
Doktryna : spółka to zrzeszenie osób powstałe w drodze czynności prawnej dla realizacji wspólnego co do zasady gospodarczego celu na bazie wkładów wniesionych przez wspólników. Charakterystyka spółek: korporacyjny charakter spółek (zrzeszenie osób) - u jej podstaw istnieje instytucja członkostwa, a członkowie określani są mianem wspólników; konieczne jest uregulowanie stosunku członkostwa, a nie tylko spółki;
aktem założycielskim oraz źródłem stosunku spółki jest zawsze czynność prawna -
ustawodawca może jedynie nałożyć obowiązek założenia spółki (przeważnie przy przekształceniach własnościowych)
Podział czynności prawnych, które tworzą spółkę:
umowy - dwie lub więcej osób,
czynności jednostronne - jedna osoba.
 zawiązywane są w celu gospodarczym (orientacja na osiągnięcie korzyści majątkowej)
wyjątek → spółki akcyjne i ..................... mogą być także zawiązane w jakimkolwiek innym celu, np. kulturalnym;
bycie przedsiębiorcą nie należy do istoty spółki, nie oznacza od razu że mamy do czynienia ze spółką - tak może być, w praktyce tak zazwyczaj jest, ale należy podkreślić, że tak być nie musi;  wkłady każdego wspólnika to punkt oparcia, baza dla działalności spółki -
część autorów dopuszcza istnienie spółek cywilnych bezwkładowych (za tym stanowiskiem stoi większość), choć dr Gordon tak nie uważa;
Wniesienie wkładu jest świadczeniem (powinne zachowanie) jakie wspólnik zobowiązuje się spełnić na rzecz spółki.
Wkład jest przedmiotem świadczenia wspólnika.
Wyróżniamy 2 postaci wkładów ze względu na kwestię wymierności wartości ekonomicznej: postać wkładów niekapitałowych - nie ma wymierności ekonomicznej, nie da się wyliczyć jego wartości ekonomicznej za pomocą pieniądza i przeliczyć na wartość spółki (w. niewymierna);
postać wkładów kapitałowych:
- postać świadczenia pracy,
- postać świadczenia usług,
- postać świadczenia klienteli.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz