Dr Zdzisław Gordon - strona 5

Zasady działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

ZASADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Grupa I - zasady określane mianem naczelnych (uregulowane w Konstytucji) : zasada wolności gospodarczej i wolności konkurencji, zasada równości przedsiębiorców, zasada legalizmu. Grupa II - adresowane do przedsiębiorców : zasada notyfikacji działalności gospoda...

Zmiana umowy spółki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

24. Zmiana umowy spółki dokonuje jej ZW większością kwalifikowaną 2/3 głosów podjęta w formie aktu notarialnego, przy obecności notariusza skuteczność zmiany- potwierdza wpis do KRS, o charakterze konstytutywnym Szczególnymi formami są: podwyższenie/ obniżenie kapitału zakładowego PODWYŻSZENIE 1....

Skrypt - Prawo Gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

SKRYPT do przedmiotu Prawo: Prawo I Podmioty prawa cywilnego ZDOLNOŚĆ PRAWNA, ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH Polski system prawny uznaje każdego człowieka za podmiot praw i obowiązków. OSOBA FIZYCZNA (OF) - człowiek jako uczestnik stosunków cywilnoprawnych. Istotę ludzką odróż...

Firma - definicja firmy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

3. Firma - nazwa, pod którą działa przedsiębiorstwo, zbudowana jest z: korpusu (element zasadniczy, czyli nazwa firmy np. Messer) dodatków obowiązkowych, dodatków nieobowiązkowych (np. przedsiębiorstwo handlowe). Firma nie może wprowadzać w błąd, co do: osoby przedsiębiorcy, źródeł zaopatrzenia, pr...

Nabycie statusu przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1554

NABYCIE STATUSU PRZEDSIĘBIORCY Czy fakt ujawnienia w rejestrze jest niezbędny dla nabycia statusu przedsiębiorców? Mamy 2 poglądy: o nabyciu statusu przedsiębiorcy decyduje ziszczenie się stanu faktycznego, z którym norma prawna wiąże powstanie takiego statusu; inni ujawnienie w systemie rejestr...

Podziały spółek cywilnych prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

35. Podziały spółek I Spółki prawa handlowego i spółki prawa cywilnego II Wszystkie sp. prawa handlowego: jawna partnerska z o.o. komandytowa akcyjna komandytowo- akcyjna III Spółki osobowe - nie mają osobowości prawnej. Charakteryzują się tym, że ich wspólnicy w zasadzie ponoszą osobistą odpow...

Powstanie spółki partnerskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

11. Powstanie spółki partnerskiej Powstaje wskutek zawarcia umowy spółki, zawartej koniecznie w formie aktu notarialnego, (jak w przypadku pozostałych, poza sp. j. , spółek). Elementy umowy: firma sp. siedziba przedmiot działalności cz...

Udział wspólnika w zyskach i stratach spółki jawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

8. Udział wspólnika w zyskach i stratach spółki jawnej Zasady pokrywania strat może określać umowa spółki, tak jak i dzielenie zysków. W umowie sp. można wyłączyć niektórych wspólników od obowiązku pokrywania strat, nie można natomiast pozbawić wspólnika (nawet umownie) prawa do udziału w zyskach. ...

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w sp. komandytowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

15. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w sp. komandytowej Komplementariusze odpowiadają jak wspólnicy w sp. j., czyli bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie, odpowiedzialność ma charakter subsydiarny. Komandytariusze za zobowiązania sp. odpowiadają do wysokości sp. komandytowe...

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

9. Odpowiedzialność za zobowiązania w sp. j. Za zobowiązania w sp. j. odpowiadają jej wspólnicy solidarnie i solidarnie ze spółką jest to odpowiedzialność: osobista , czyli ściąganie ze wspólnika wszystkiego, bez ograniczeń (poza subsydiarnością odpowiedzialności osobistej) oraz subsydiarna - subsy...