Dr Zdzisław Gordon - strona 6

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 406

12. Odpowiedzialność za zobowiązania w sp. partnerskiej Ogólnie odpowiedzialność jak w sp. j., poza art. 95 Partner nie ponosi odpowiedzialności za te skutki działań, czy działania innego partnera w ramach wykonywanego w sp. zawodu, a ta...

Powstanie spółki komandytowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

13. Powstanie spółki komandytowej może być założona przez min. 2 osoby, mogą to być osoby fizyczne i prawne proces założenia sp. rozpoczyna umowa, zawarta koniecznie w formie aktu notarialnego. Powinna określać firmę, przedmiot jej działalności, siedzibę sp., czas trwania sp., jeśli został określo...

Rada nadzorcza i kompetencje zarządu S.A.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

30. Kompetencje Zarządu S.A. -oraz zasady reprezentacji jak w z o.o. jedna lub więcej osób umowy z członkiem Zarządu- Rada Nadzorcza/ pełnomocnik WZ 31. Rada nadzorcza S.A. jej istnienie w S.A. jest obligatoryjne kompetencje jak w z o.o. skład min. 3 osoby, zakaz łączenia funkcji członka rady nadz...

Rozwiązanie spółki jawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

10. Rozwiązanie spółki jawnej Przyczyny: przede wszystkim, wskutek zaistnienia przyczyny przewidzianej w umowie spółki; jednomyślna uchwała wspólników o rozwiązaniu sp., ogłoszenie jej upadłości, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy sp. przez wspólnika lub jego osobis...

Spółki modelowe i hybrydalne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

Spółki modelowe i hybrydalne   mają wszystkie cechy konstrukcyjne, przeważają cechy konstruktywne, mieszczą się bez reszty w tym modelu; ale w stosunku do modelu występują pewne odstępstwa; modelową spółką jest spółka cywilna  hybrydalne spółki osobowe: jawne, partnerska, komandytowa, kom...

Źródła prawa spółek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

1. Źródła prawa spółek Polska- kraj prawa pisanego, istotnym źródłem prawa są orzeczenia Sądu Najwyższego. Podstawowym źródłem prawa handlowego jest KSH. (Ustawa z 15. września 2000 roku; Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami); Kodeks Cywilny- Ustawa z 19.12. 1964; Ustawa o