Dr Zdzisław Gordon

note /search

Prawo gospodarcze - wykłady - Upadłość likwidacyjna

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 5789

...Upadłość likwidacyjna Polega na spieniężeniu majątku upadłego przedsiębiorcy i zaspokojeniu jego wierzycieli z tak uzyskanych środków. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, które wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy lub każdego z jego wierzycieli. Przy czym dla przedsiębior...

Prawo Gospodarcze- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 5138

. Wiadomości ogólne. Prawo gospodarcze (zwane także handlowym) obejmuje swoim zakresem zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne z ich udziałem związane a prowadzoną przez nich działalnością. Kształtowanie się prawa gospodarczego. Średniowieczne normy pra...

Prokura - ustanowienie i formy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2072

PROKURA - jest to pełnomocnictwo skonstruowane dla potrzeb obrotu gospodarczego ; pierwotnie prokura była uregulowana w Kodeksie Handlowym, obecnie przepisy o prokurze znajdują się w KC; prokury może udzielić tylko i wyłącznie przedsiębiorca podl...

Wyklad na temat firmy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204

Firma - nazwa pod którą przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca musi mieć firmę, która ma określoną strukturę, zazwyczaj obejmuje 3 elementy: rdzeń firmy, \ musi obligatoryjne oznaczenia dodatkowe / występować; fakultatywne oznaczenia dodatkowe → może występować; ...

Kapitał zakładowy i akcje w S.A.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

27. Kapitał zakładowy i akcje w S.A. min. 500.000 zł (10x więcej niż w sp. z o.o.) min. wartość akcji- 1 grosz. Akcje nabywa się za wkłady w postaci pieniężnej lub niepieniężnej (aporty). AKCJE- 1. Akcja= ułamek kapitału zakładowego 2. Akcja= wyraz ogółu praw i obowiązków akcjonariuszy 3. Akcja= pa...

Spółki - podział i klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2898

KLASYFIKACJA SPÓŁEK Podział oparty o element formalny ( akt normatywny, w którym spółka jest uregulowana): spółki prawa cywilnego: mają uregulowanie w przepisach KC do spółek prawa cywilnego należą : spółka cywilna ( art 860 - 875 KC) i spółka ...

Kompetencje Zarządu sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

23. Kompetencje Zarządu sp. z o.o. 1. Prowadzenie spraw spółki - zajmowanie się jej interesami wewnętrznymi, szczególnie- ustanowienie prokury (zgodę na udzielenie prokury muszą wyrazić wszyscy członkowie, a odwołać może każdy członek Zarządu). 2....

Krajowy Rejestr Sądowy - Zasada jawności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973

2. Krajowy rejestr sądowy (KRS) Rejestrowane tu są spółki prawa handlowego; prowadzą go Sądy Rejonowe w siedzibie województw (16+ 3 w innych miastach); od 2001 zastąpił funkcjonujące rejestry; składa się z 3 części: I rejestr przedsiębiorców , który obejmuje spółki spółdzielnie, stowarzyszenia II o...

Majątek przedsiębiorcy - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1225

MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORCY Każda działalność gospodarcza wymaga bazy materialnej. Majątek - to ogół aktywów, czyli własność i inne prawa majątkowe. 3 kwestie: źródła pochodzenia pierwotne źródło - wyposażenie przedsiębiorcy w majątek dokonane przez kreatora (nie zawsze

Nadzór w Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

21. Nadzór w Sp. z o.o. Każdy wspólnik ma prawo do nadzoru. Konieczne jest powołanie specjalnych organów- Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej lub obu łącznie. Z reguły jest Rada Nadzorcza. Organ nadzoru można powołać i ma to charakter fakultatywny, w niektórych przypadkach- trzeba powołać i ma c...