Dr Zdzisław Gordon - strona 2

note /search

Obowiązki i zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

19. Obowiązki wspólników w sp. z o.o. - wniesienie wkładu do sp. wyrównanie różnicy między wartością deklarowaną a rzeczywistą wniesienie dopłat, czy innych świadczeń niepieniężnych na rzecz sp. 20. Zgromadzenie wspólników w sp. z ...

Osobowe i kapitałowe spółki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1232

Osobowe i kapitałowe spółki Mamy 2 elementy, które decydują o zawiązaniu spółki: zawiązanie spółki ze względu na osoby, zawiązanie spółki ze względu na kapitał. Z powyższego wynika podział na spółki osobowe i kapitałowe.   więź między wspólnikami wieź kapitałowa, ze względu na kapitał KATAL...

Powstanie spółki akcyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

26. Powstanie S.A. Ma osobowość prawną, powstaje dla realizacji większych celów gospodarczych. Niektóre rodzaje aktywności gospodarczej dopuszczają tylko tę formę np. banki (mogą być jeszcze spółdzielcze). Powstaje w procesie 4-etapowym, 1. zawiązanie statutu S.A. ,w tym podpisanie statutu przez za...

Powstanie spółki z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

16. Powstanie sp. z o.o. Etapy I Umowa zawarta w formie aktu notarialnego, przed notariuszem, przy min. kapitale zakładowym, kosztuje ok. 3000 zł. Do zawarcia umowy nie trzeba więcej niż jednej osoby. Nie może by ć jedynie zobowiązana przez inną jednoosobową sp. z o.o. Wspólnikami sp. z o.o. mogą b...

Powstanie spółki jawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

5. Powstanie spółki jawnej (spółki, którą prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką prawa handlowego) Powstanie dochodzi do niego w wyniku zawarcia umowy oraz wpisu do KRS, umowa sp. j. musi być sporządzona na piśmie. Musi ona zawierać szereg postanowień: określa firmę spół...

Prawa wspólników sp. z o. o

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

18. Prawa wspólników sp. z o. o Prawa korporacyjne- związane z możliwością wpływania na spółkę tj. prawo do brania udziału w Zgromadzeniu wspólników, każdy wspólnik ma prawo do udziału w Zgromadzeniu wspólników, aktywnego udziału w tym forum; prawo głosu na zgromadzeniu wspólników , na jeden udział...

Prawo handlowe - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1344

PRAWO HANDLOWE - to zespół norm prawnych regulujących status prawny przedsiębiorstwa oraz stosunki prawne z ich udziałem związane z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Zalążki prawa handlowego mamy już w starożytności (kode...

Prokura - charakterystyka prokury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

4. Prokura- przepisy dot. KC, odnoszą się do wszystkich przedsiębiorstw. To szczególne pełnomocnictwo, udzielane przez przedsiębiorcę, podlegającego wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców, który obejmuje umocowanie do wszelkich czynności sądowych i p...

Prowadzenie spraw i reprezentacja przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 931

PROWADZENIE SPRAW I REPREZETACJA PRZEDSIĘBIORCY Są to 2 różne instytucje prawne: prowadzenie spraw - zarządzanie działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę, odnosi się sfery stosunków wewnętrznych, reprezentowanie - to sfera stosunków zewnętrznych, odnosi się do stosunków przedsięb...

Spółka jawna - prowadzenie i reprezentacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

6. Prowadzenie spraw sp. j. i jej reprezentacja I Prowadzenie spraw s.j. = zajmowanie się jej interesami, odnosi się do stosunków wewnętrznych spółki (czyli decydowanie o profilu spółki, zakresie sprzedaży, liczbie zatrudnionych, szczególny przejaw- udzielanie