Prawa wspólników sp. z o. o

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa wspólników sp. z o. o - strona 1

Fragment notatki:

18. Prawa wspólników sp. z o. o Prawa korporacyjne- związane z możliwością wpływania na spółkę tj. prawo do brania udziału w Zgromadzeniu wspólników, każdy wspólnik ma prawo do udziału w Zgromadzeniu wspólników, aktywnego udziału w tym forum; prawo głosu na zgromadzeniu wspólników , na jeden udział przypada jeden głos. Możliwe jest istnienie w sp. udziałów uprzywilejowanych, co do głosów (więcej niż 1 głos). Na jeden udział nie może przypadać więcej niż 3 głosy. Prawo do indywidualnej kontroli działalności sp. (każdy wspólnik, może być ograniczone w umowie sp., wtedy, gdy w sp. zostanie powołany organ nadzoru) Prawa majątkowe Najistotniejsze- prawo do udziału w zysku, czyli dywidendy . Muszą być do tego spełnione 2 warunki: 1. Zysk musi być stwierdzony w rocznym sprawozdaniu finansowym 2. Musi być podjęta uchwała na Zgromadzeniu Wspólników o podziale zysków między wspólników. Zysk dzieli się proporcjonalnie do udziałów wspólników, na każdy udział przypada taki sam % dywidendy, czyli zysk. Mogą być też udziały uprzywilejowane, co do zysku, czyli dające prawo do większego zysku niż udziały zwykłe, jednak to uprzywilejowanie nie może być wyższe niż 1,5:1 Prawo rozporządzania udziału w sp. wspólnicy mogą rozporządzać swoimi udziałami, mogą je zbywać, darować, podlegają dziedziczeniu, można nimi rozporządzać w testamencie. Podlega ono pewnym ograniczeniom- umowa sp. może przewidywać konieczność uzyskania zgody na zbycie udziałów, czyli wspólnik nie może zbywać swoich udziałów bez zgody spółki (jeśli zaznaczono to w umowie). In. Ograniczenia- umowa zbycia udziałów musi być dokonana pisemnie z poświadczonym notarialnie podpisem (KSH, art. 180) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz