Dr Zdzisław Gordon - strona 3

Przedsiębiorca - rodzaje i definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 875

PRZEDSIĘBIORCA Mamy 2 definicje przedsiębiorcy: dla potrzeb cywilistycznych w KC art. 43¹ - przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art.331 (ułomna osoba prawna) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, ustawa o

Zasada przedstawicielstwa - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2751

PRZEDSTAWICIELSTWO Obowiązuje zasada, że czynność prawna może być dokonana przez podmiot prawa lub przedstawiciela. Przedstawicielstwo charakteryzuje działanie w cudzym imieniu (skutki prawne nie dotykają działającego, lecz osoby reprezentowanej ). Źródło przedstawicielstwa : przedstawicielstwo u...

Reprezentacja i prowadzenie spraw w spółce komandytowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

14. Reprezentacja i prowadzenie spraw w sp. komandytowej I Reprezentacja sp. komandytowej - prawo do reprezentacji przysługuje komplementariuszom, oni reprezentują sp. Może być ono ograniczone lub włączone w umowie sp. To ograniczenie może przyjąć postać nakazu łącznego działania komplemantariusza ...

Rodzaje wkładów wnoszonych do majątku spółki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

RODZAJE WKŁADÓW WNOSZONYCH DO MAJĄTKU SPÓŁKI: wkład pienieżny kapitałowy wkład niepieniężny (aport) WKŁAD PIENIĘŻNY: jest to wkład wnoszony w pieniądzu mamy z nim do czynienia wtedy, gdy w grę wchodzi pieniądz będący oficjalnym środkiem płatniczym ( np. złoty polski) nie ma znaczenie w jakiej fo...

Spółka komandytowo-akcyjna - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA Możliwość zawiązywania spółek komandytowo - akcyjnych istnieje od 1 stycznia 2001 roku ( tj. od wprowadzenia KSH). W Polsce do tej pory zarejestrowano tylko 3 spółki komandytowo - akcyjne. Spółka komandytowo - akcyjna to spółka handlowa, jej status prawny jest uregulo...

Spółka z o.o. - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

SPÓŁKA Z O. O. Jest to spółka handlowa, jej status prawny regulują przepisy KSH → artykuły 151 - 300. W kwestiach nie uregulowanych tymi przepisami do spółki z o. o. stosuje się ogólne przepisy o spółkach kapitałowych ( art. 11 - 21 KSH), a w kwestiach nie uregulowanych także tymi przepisami zasto...

Spółka akcyjna - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1918

SPÓŁKA AKCYJNA Ma wiele podobnych elementów jak spółka z o. o. Jest to spółka handlowe, jej status prawny jest uregulowany w KSH. Bezpośrednio spółki akcyjnej dotyczą artykuły 301 - 490 KSH. W kwestiach nie uregulowanych tymi przepisami do spółki akcyjnej stosuje się ogólne przepisy o spółkach han...

Spółka cicha - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

SPÓŁKA CICHA Nie została uregulowana wprost w obowiązującym prawie. Przepisy Kodeksu Handlowego znały konstrukcję spółki cichej i ją recypowały, ale ustawodawca ich nie zaakceptował. Art. 353 KC wywodzi możliwość ich zawiązania. Spółka cich...

Spółka cywilna - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

SPÓŁKA CYWILNA Przynależy do kategorii prawa cywilnego. Art. 860-875 KC dotyczy spółki cywilnej. Stosuje się do niej ogólne przepisy o zobowiązaniach (lex specialis lex generalis) Art. 860 KC § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego prz...

Spółka jawna - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

SPÓŁKA JAWNA: jest to spółka handlowa jej status prawny uregulowany jest w przepisach KSH (art 22 - 85) ; w kwestiach nie uregulowanych tymi przepisami do spółki jawnej stosuje się ogólne przepisy o spółkach osobowych (artykuły 1 - 6 KSH i 6 - 10 KSH) ; w kwestiach nie uregulowanych powyższymi prz...