Spółka jawna - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka jawna - charakterystyka - strona 1 Spółka jawna - charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKA JAWNA: jest to spółka handlowa
jej status prawny uregulowany jest w przepisach KSH (art 22 - 85) ; w kwestiach nie uregulowanych tymi przepisami do spółki jawnej stosuje się ogólne przepisy o spółkach osobowych (artykuły 1 - 6 KSH i 6 - 10 KSH) ; w kwestiach nie uregulowanych powyższymi przepisami KSH do spółek jawnych stosuje się ostatecznie przepisy KC
spółka jawna została zdefiniowana w art 22 § 1 KSH:
Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
brak jest ograniczeń podmiotowych co do założycieli, wspólników spółki jawnej -- wspólnikami w spółce jawnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne , przy czym spółka jawna może zaistnieć w rożnej konfiguracji podmiotowej, tzn nie ma przeszkód by taką spółkę założyły np. osoba fizyczna z osobą prawną wspólnikami w spółce jawnej mogą być małżonkowie
aktem erekcyjnym spółki jawnej jest umowa w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności ( ad solemnitatem )
art 25 KSH wymienia elementy konieczne umowy spółki jawnej, są to:
oznaczenie firmy spółki ( więc nazwy, pod którą spółka ma występować w obrocie)
określenie siedziby spółki jawnej (czyli miejscowości, w której będą występowały osoby prowadzące sprawy spółki ; siedziba spółki to nie jest jej adres, lecz miejscowość!)
określenie wkładów wnoszonych przez wspólników oraz ich wartości
określenie przedmiotu działalności spółki
samo zawarcie umowy nie wystarcza dla powstania spółki jawnej - jest konieczne, ale niewystarczające, spółka jawna wymaga bowiem wpisu do KRS ( a sciślej do rejestru przedsiębiorców) -- w tym sensie ten wpis ma charakter konstytutywny
spółka jawna może powstać w sposób pierwotny lub następczy: pierwotne powstanie spółki jawnej - spółka od samego początku jest zawiązywana jako spółka jawna
następczy sposób powstania spółki jawnej - spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną; owo przekształcenie może mieć charakter fakultatywny lub obligatoryjny
Przekształcenie ma charakter fakultatywny, gdy następuje z woli samych wspólników.
Przekształcenie ma charakter obligatoryjny wtedy, gdy ustawodawca obliguje wspólników spółki cywilnej do tego, by przekształcili oni spółkę cywilną w spółkę jawną.
Przesłanką takiego obligatoryjnego przekształcenia jest tzw osiągnięcie większego rozmiaru przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzone w ramach spółki cywilnej osiągnie w dwóch kolejnych latach obrotowych dochód większy niż 8 tysięcy euro, to wtedy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną jest obowiązkowe. To przekształcenie nie następuje jednak z mocy samego prawa (

(…)

… będzie szukał zaspokojenia w majątku spółki, a jak w majątku spółki nie znajdzie zaspokojenia, to wówczas może szukać zaspokojenia w majątku wspólników ( art 31 § 1 KSH).
Ta subsydiarność ujawnia się jednak nie na etapie dochodzenia roszczeń, ale dopiero na etapie egzekucji (powód to względy ekonomiki procesowej).
Art. 778¹ KPC - Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Zobowiązanie zaciągnięte w związku z działalnością spółki jawnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz