Spółka partnerska - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka partnerska - charakterystyka - strona 1 Spółka partnerska - charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKA PARTNERSKA: spółka partnerska jest spółką handlową - jest uregulowana w przepisach KSH (art 86 - 101 KSH), jest to jednak regulacja niezupełna -- w kwestiach nie uregulowanych do spółki partnerskiej stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej -- w innych kwestiach nie uregulowanych powyższymi przepisami stosuje się wobec spółek partnerskich artykuły 7 - 10 KSH -- ostatecznie zastosowanie mają przepisy KC
spółka partnerska to nowy typ spółki w naszym systemie prawnym ( w ogóle spółka partnerska jest najmłodszą konstrukcją spółki, powstała w II połowie ubiegłego stulecia w U.S.A.)
co do wspólników spółki partnerskiej występują ograniczenie podmiotowe : art. 86 § 1 KSH - Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. --- wolny zawód może wykonywać tylko osoba fizyczna, która ma uprawnienie do wykonywania wolnego zawodu, a więc założycielami i wspólnikami spółki partnerskiej mogą być tylko osoby fizyczne
spółkę partnerską mogą zawiązać małżonkowie, oczywiście o ile mają oni uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów
aktem erekcyjnym spółki partnerskiej jest umowa, która musi mieć formę aktu notarialnego (forma aktu notarialnego jest zastrzeżona pod rygorem nieważności - ad solemnitatem )
istnieją wymogi co do treści umowy spółki partnerskiej; art. 91 KSH wymienia minimum postanowień, które musi zawierać umowa spółki partnerskiej (klauzule nieważności) czyli elementy bezwzględnie konieczne tej umowy; są to następujące elementy:
oznaczenie firmy ( w nazwie musi być zwrot ''spółka partnerska'')
wskazanie siedziby spółki
wskazanie przedmiotu działalności spółki
określenie wolnego zawodu/wolnych zawodów wykonywanych przez partnerów w ramach spółki
określenie wkładów partnerów i ich wartości samo zawarcie umowy spółki partnerskiej nie wystarcza do jej powstania ( tak jak w spółce jawnej), spółka partnerska dla swojego zaistnienia prócz zawarcia umowy wymaga dodatkowo konstytuwnego wpisu do KRS - u ( a ściślej do rejestru przedsiębiorców); moment wpisania do KRS - u to początek bytu prawnego spółki partnerskiej
spółka partnerska musi prowadzić przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym, czyli gospodarczą działalność zarobkową -- art 86 KSH : Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.
istotą spółki partnerskiej jest bycie przedsiębiorcą, spółka partnerska zawsze ma status przedsiębiorcy
przedmiot przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki partnerskiej podlega reglamentacji prawnej -- przedsiębiorstwo może być prowadzone tylko w zakresie wykonywania wolnych zawodów


(…)

…, aptekarz, architekt, broker, doradca podatkowy, makler, księgowy, aptekarz, notariusz, pielęgniarka, rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły
spółki partnerskie mogą być spółkami wielozawodowymi lub monozawodowymi, jednak od tej zasady ustawodawca wprowadził pewne wyjatki, które dotyczą zawodów prawniczych:
partnerskie spółki notarialne mogą być tylko monozawodowe ( czyli na dwóch notariuszy może zawiązać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz