spolka partnerska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spolka partnerska - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte to: utworzenie spółki partnerskiej, odpowiedzialność wspólników, reprezentacja, wystąpienie wspólnika, rozwiązanie spółki.

SPÓŁKA PARTNERSKA - szczegóły
# powstała z potrzeby rozdzielenia odpowiedzialności wspólników w stosunkach zewnętrznych - nie ze względu na wnoszony kapitał, lecz z powodu przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane czynności
# CECHY:
- podmiotowość - wyodrębnienie - wyodrebnienie - działanie pod prawna organizacyjne majątkowe własną firmą
# katalog wolnych zawodów - art. 88 ksh
# UTWORZENIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
1) pierwotne:
a) zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności)
ma określać m.in. jakie wolne zawody będą wykonywane w spółce
b) zgłoszenie wniosku o rejestrację
2) z przekształcenia
# ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW (art. 95) NIEOGRANICZONA, OSOBISTA, SUBSYDIARNA i SOLIDARNA z partnerami i spółką- za zobowiązania powstałe w zw. z:
własnym działaniem / zaniechaniem przy wykonywaniu wolnego zawodu za działania/zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegały jego kierownictwu
realizację zadań spółki niezwiązanych bezpśrednio z wykonywaniem wolnego zawodu
zobowiązaniami podatkowymi spółki i wspólników
partner nie odpowiada za działania / zaniechania pozostałych wspólników oraz osób atrudnionych będacych pod kierownictwem innych wspólników
umowa spółki może to modyfikować, ale nie jest dopuszczalne, by np. wszyscy partnerzy odpowiadali za wselkie zobowiązania bez ograniczeń - bo byłoby o zatraceniem istoty spółki partnerskiej
powyższe zasady odpowiedzialności można zmodyfikować w stosunkach wewnętrznych, ale będzie to bez znaczenia w stos. zewnętrznych
# REPREZENTACJA 2 mozliwości
wg modelu spółki jawnej + modyfikacje z art. 96:
zasada: każdy partner ma prawo reprezentacji samodzielnej (chyba że umowa …)
- umowa spółki może wyłaczyć prawo niektórych partnerów do reprezentacji bądź wprowadzić np. reprezentację łączną (partnerzy godzą się podpisując umowę spółki)
wyłączenie możliwe też:
- poprzez zmianę umowy spółki - za zgodą partnera
- bez zgody partnera uchwałą wspólników (3/4 głosów przy 2/3 quorum) - bez zgody partnera przez sąd (z ważnych powodów)
wg modelu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powierzenie reprezentowania zarządowi
nie jest to pełen organ spółki, bo Sp.p. nie posiada osobowości prawnej - działający są jedynie reprezentantami pozostałych wspólników
prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych i nie może być ograniczone ze skutkiem wobec osób trzecich
gdy zarząd wieloosobowy to sposób reprezentacji określa umowa spółki, a jak nie to 2 członków łącznie lub 1 członek + prokurent
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz