Spółka partnerska-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka partnerska-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

SPÓŁKA PARTNERSKA Jest najmłodszą ze spółek (nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie) - pierwsza powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 30-tych.
Spółka partnerska jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolneg o zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.
To w prawie polskim jedyna forma spółki możliwa do zawiązania wyłącznie przez osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnego zawodu. Partnerami mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.
Umowa Dla powstania spółki niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz wpis do rejestru sądowego. Wpis ma charakter konstytutywny.
Firma Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowo oznaczone „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.
Majątek spółki i odpowiedzialność za jej zobowiązania Wspólnicy spółki partnerskiej odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale wyłącznie powstałe w związku z wykonywaniem przez siebie wolnego zawodu w spółce.
Istotą spółki partnerskiej jest ograniczenie odpowiedzialności partnera. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnych zawodów w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem spraw, które prowadzili pozostali partnerzy.
Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja Partnerzy mogą wybrać model spółki jawnej lub model spółki z o.o.
Ogólnie rzecz biorąc sprawy spółki wspólnicy mogą prowadzić osobiście, ale dopuszcza się, aby umowa spółki mogła przewidywać, że prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacje powierza się zarządowi.
Ustąpienie partnera wypowiedzenie przez wspólnika tylko w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony (6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego),
upadłość,
śmierć wspólnika,
wyłączenie wspólnika - wyrzucenie go ze spółki brew jego woli; na drodze sądowej tylko z ważnych powodów,
quasi wyłączenie - jeśli partner straci prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien ustąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku, w którym nastąpiło to zdarzenie; jeśli tego nie uczyni przyjmuje się iż ustąpił w tym terminie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz