Spółka partnerska - powstanie, odpowiedzialność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka partnerska - powstanie, odpowiedzialność - strona 1 Spółka partnerska - powstanie, odpowiedzialność - strona 2 Spółka partnerska - powstanie, odpowiedzialność - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA PARTNERSKA Spółka partnerska jest przeznaczona do wykonywania wolnych zawodów (art.86). Cel jej utworzenia jest zatem ograniczony. Jest to spółka, która będzie prowadziła przedsiębiorstwo, pod firmą spółki.
Cechą spółki partnerskiej jest ograniczony krąg podmiotów, które mogą uczestniczyć w tej spółce. Partnerami mogą być tylko osoby fizyczne , które mają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (pyt. test: czy partnerem w spółce partnerskiej radców prawnych może być aplikant? Nie może być bo nie ma uprawnień do wykonywania wolnego zawodu!). Wolny zawód - nie ma def. pojęcia wolnego zawodu. Ustawodawca wskazuje zawody które mogą być wykonywane w formie sp. partnerskiej ( art.88 ), katalog otwarty:
adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, doradca podatkowy,
broker ubezpieczeniowy, makler pap. wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy,
lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny,
rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.
Przykładem zawodu, który nie jest wymieniony w art.88, a można go wykonywać w formie sp. partnerskiej jest psycholog.
1. Powstanie spółki partnerskiej - podstawą jest umowa w formie aktu notarialnego (tylko jedna umowa ze spółek osobowych ma formę pisemną pod rygorem nieważności - sp. jawna! Wszystkie inne w formie aktów notarialnych!). a) minimalna treść umowy sp. partnerskiej art.91: określenie firmy spółki - w firmie spółki musi się obligatoryjnie znaleźć:
co najmniej nazwisko jednego z partnerów, wskazanie wolnego zawodu wykonywanego w spółce, wskazanie formy organizacyjno-prawnej - może nastąpić w 3 wariantach: - … i partner,
- … i partnerzy,
- … spółka partnerska
siedziba - tak jak w sp. jawnych,
przedmiot działalności spółki - tak jak w sp. jawnych, musi pokrywać się z przedmiotem wykonywania wolnego zawodu,
osoby które mają prawo do reprezentowania spółki - jeśli mają reprezentować tylko niektórzy, to powinni być wskazani w umowie spółki (w sp. jawnej odwrotnie - gdy kogoś wyłączamy, to wpisujemy w umowie spółki, że nie ma prawa reprezentacji),
wolny zawód wykonywany w sp. partnerskiej - KSH nie zabrania wykonywania w sp. partnerskiej kilku wolnych zawodów, dopiero przepisy korporacyjne mogą zabraniać wykonywania jednych wolnych zawodów z innymi, bądź też ograniczać ich wykonywanie. Przykład - radcowie prawni i adwokaci mogą wykonywać swoje zawody w spółkach tylko z radcami prawnymi i adwokatami, nie ma możliwości połączenia np. z biegłymi rewidentami.
Jeśli w spółce jest wykonywanych kilka wolnych zawodów, to:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz