Dr Tomasz Miziołek

Europejski rynek instrumentów dłużnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Rynek papierów wartościowych UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

Dr. Tomasz Miziołek Rynek papierów wartościowych UE Wykład I – Europejski rynek instrumentów dłużnych EUROPEJSKI RYNEK INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Podstawowe segmenty rynku instrumentów dłużnych:  Rynek papierów skarbowych (rządowych) – bony i obligacje skarbowe  Rynek nie skarbowych papierów dłu...

Alternatywne Platformy Obrotu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1813

Dr. Tomasz Miziołek Międzynarodowe rynki finansowe Ćwiczenia I – Alternatywne Platformy Obrotu Alternatywne Platformy Obrotu (MTF) Pojęcie i geneza powstania alternatywnych platform obrotu: MTF (Multilateral Trading Facility) to wielostronny system, obsługiwany przez firmy inwestycyjne lub op...

Giełdy towarowe - pojęcie, cele, zadania organizacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3920

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład II – Giełdy towarowe – pojęcie, cele, zadania organizacja 1. Pojęcie giełdy towarowej: - miejsce spotkań kupców zamierzających zawrzeć transakcje kupna – sprzedaży towarów masowych, ujednoliconych względem jakości. instytucja organizująca tr...

Giełdy towarowe na świecie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3542

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład V – Giełdy towarowe na świecie 1. Dane ogólne:                W ostatnich kilku latach udział handlu towarami instrumentami pochodnymi w handlu instrumentami pochodnymi ogółem systematycznie wzrasta. Według danych...

Historia giełd towarowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2198

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład I – Historia giełd towarowych Pierwowzorem dla współczesnych giełd towarowych są zasady handlu ukształtowane w starożytnym Rzymie – obowiązujące wówczas i doskonalone regulacje prawne, finansowe i instytucjonalne dotyczące m.in. systemu miar i ...

Inwestowanie na rynkach towarowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład VI – Inwestowanie na rynkach towarowych 1. Kontrakty terminowe: Kontrakt terminowy – jest instrumentem finansowych, który zobowiązuje dwie strony do zawarcia a w określonym terminie w przyszłości transakcji kupna – sprzedaży ustalonej ilości i...

Rodzaje transakcji gieldowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4158

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład III – Rodzaje transakcji gieldowych Kryteria klasyfikacji transakcji giełdowych: - obowiązki stron zawierających transakcję (transakcje rzeczywiste i nierzeczywiste) termin realizacji transakcji (transakcje natychmiastowe i terminowe) techni...

Wybrane międzynarodowe rynki towarowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1337

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład IV – Wybrane międzynarodowe rynki towarowe 1. Rynek surowców i towarów: Surowce i towary będące przedmiotem lokat inwestycyjnych można podzielić na cztery główne kategorie: surowce energetyczne, metale szlachetne, metale przemysłowe oraz towar...