Dr Teresa Gądek-Hawlena

note /search

Metody badania właściwości towarów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2212

Temat: Metody badania właściwości towarów. Towary mają właściwości fizyko-chemiczne, które nadają im cechy. Jakość towaru można badać wieloma metodami Rodzaje metod - są wyróżnione w zależności od celów Ocena organoleptyczna : Najczęściej do badania niemierzalnych cech towarów Są bardzo proste W...

Towaroznawstwo-zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2149

Towaroznawstwo : Przedmiot i zadania towaroznawstwa: Towaroznawstwo zajmuje się badaniem towarów, nie tylko w sferze pokonsumpcyjnej Towar i dobro są często wymiennie traktowane Znaki towarowe Transport towarowy Zakres problematyki towa...

Towaroznastwo - pojęcie asortymentu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1309

Asortyment - celowo dobrany zestaw wyrobów wykazujący określone cechy wspólne lub wynikające z pokrewieństwa użytych surowców, procesu technologicznego lub sposobu wykończenia, lub z przydatności do zaspokajania określonych potrzeb lub wymagań. Asortyment poziomy: Asortyment handlowy : Branża towa...

Towaroznastwo - Cechy opakowań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1750

Cechy opakowań: ochrona towarów przed czynnikami zewnętrznymi, ochrona ludzi i środowiska przed oddziaływaniem towarów, możliwy proces magazynowania i transportu, identyfikacja towarów, przedstawienie sposobu manipulacji wyrobem. Podział opakowań: jednostkowe, zbiorcze, transportowe. Mate...

Towaroznastwo - pojęcie dóbr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

Dobra to wszystkie środki, które mają zdolność zaspokajania potrzeb ludzkich. Podział dóbr: Dobra wolne (dane człowiekowi, za które się nie płaci, Np. powietrze, woda w rzecze, morzu , ale za niektóre się płaci Np. woda w kranie ) Dobra wytwarzane przez człowieka Dobra nieruchome Dobra ruchome Dobr...

Kilka etapów rozwoju towaroznawstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4151

Można wymienić kilka etapów rozwoju towaroznawstwa (6) : - tego nie ma Towaroznawstwo pierwotne - okres prehistoryczny i starożytność, jego początki to początki wymiany barterowej Towaroznawstwo encyklopedyczne - jest to okres, kiedy już ni...

Mleko i przetwory mleczne - referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2009

Mleko i przetwory mleczne - referat MLEKO I PRZETWORY MLECZNE - REFERAT Mleko jest bladożółtawą wydzieliną specjalnych gruczołów mlecznych samic ssaków, o słodkawym smaku i charakterystycz­nym zapachu. Mleko jest substancją bardzo złożoną, w której skład wchodzi około 250 składników. Najważniejsze ...

Towaroznastwo - niekorzystne czynniki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

Temat: Niekorzystne czynniki. Mierzenie jakości : Trudno w sposób ilościowy określić jakość Zależności związane z iloczynem bądź sumą wag Etapy wyznaczania jakości towaru : I - określenie cech użytkowych towarów wyznaczających jego wartość użytkową na cechy zasadnicze i zwyczajne… Etap II - oce...

Procesy kształtowania jakości towarów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Temat: Procesy kształtowania jakości towarów. Jakość - od rozpoznania potrzeb nabywcy do momentu, kiedy produkt przestaje istnieć na rynku. Przedmioty, których już nie ma na rynku: Starsze modele telefonów Trabant Fiat 126P Wstępna analiza rynku, - dla kogo projekt jest przeznaczony Usługi pos...

Towaroznastwo - sprawy organizacyjne ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Sprawy organizacyjne : Hasło moodle : towaroznawstwo2012 Konsultacje : 7.50-9.50, 313E E-mail : gadek@ue.katowice.pl trzeba się podpisywać w e-mailach Na ćwiczeniach będziemy omawiać towaroznawstwo żywnościowe i nieżywnościowe. Nie będzie kartków...