Dr Teresa Gądek-Hawlena - strona 2

note /search

Towaroznastwo - sprawy organizacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Sprawy organizacyjne : Będzie wycieczka do Browarów Tyskich - I wycieczka (8 zł za wejście i otrzymanie szklaneczki piwa) Do Welur do Zabrza - II wycieczka Może będzie III wycieczka, ale dwie będą na pewno W zeszłym roku 3 wycieczka była na targ...

Towaroznawstwo a inne nauki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

Towaroznawstwo czerpie z różnych nauk: Logistyki - zapewnienie właściwych warunków transportu i pakowania towarów Ekonomii - zastosowanie praw ekonomicznych w procesie ustalania ceny Marketingu - dostosowanie towarów… Chemii - znajomość wła...

Ćwiczenia - Spedycja - Schemat procesów transportowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Spedycja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

06.03.2013 Ćwiczenia 2 Hasło do moodle: spedycja2013 Jutro pojawi się, z których książek i stron będzie się trzeba nauczyć na za tydzień Na następne zajęcia: Podatność - z książki podatność Transportowa Przechowalnicza Ładunkowa Podział ładunków 3. PODATNOŚĆ ŁADUNKÓW LITERATURA:

Ćwiczenia - Spedycja - Transport morski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Spedycja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Ćwiczenia 3 Na następne zajęcia: Fizyczne uzdatnianie ładunku do przewozu, zabezpieczanie Opakowania Na następne zajęcia: (1) Transport morski, samochodowy i żegluga (2) Transport lotniczy i kolejowy Projekt: Dobór środka transpo...

Ćwiczenia - Spedycja - Obowiązki i zadania spedytora

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Spedycja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

24.04.2013 Ćwiczenia 4 Odrabiamy zajęcia 20.05 9.50-11.20; Prasówka będzie traktowana jako jedna odpowiedź. Uwagi do projektów (nasza I część 25/25 punktów): Tekst ma być wyjustowany Nie jedno zdanie w jednej linijce Jedna czcionka Stosować akapity Każde zdanie kończyć kropką Rysunki z num...

Wykład - syllabus z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Będzie wycieczka do Browarów Tyskich - I wycieczka (8 zł za wejście i otrzymanie szklaneczki piwa) Do Welur do Zabrza - II wycieczka Może będzie III wycieczka, ale dwie będą na pewno W zeszłym roku 3 wycieczka była...

Wykład - Towar jako przedmiot badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Wykład 2 Towar jako przedmiot badań. Towar - Wg. I Holzl towarami są wszystkie dobra ruchome, realnie istniejące dobra rzeczowe posiadające wartość wymienną i które z tego powodu są lub mogą stanowić przedmiot handlu. Wartość użytkowa - zdolność do zaspokajania potrzeb (ma istotny wpływ na wartoś...

Wykład - Towar w ujęciu marketingowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Wykład 3 Towar w ujęciu marketingowym: Podział towarów Ze względu na częstotliwość zakupów (częstego zakupu, okresowego zakupu, rzadkiego zakupu, niedostrzegalne) Ze względu na zestaw podstawowych cech (cechy określające istotę towaru, cechy określające istotę towaru poszerzone o cechy decydując...

Ćwiczenia - syllabus z przedmiotu - Mleko i przetwory mleczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

05.10.2012 Ćwiczenia 1 Sprawy organizacyjne: Hasło moodle: towaroznawstwo2012 Konsultacje: 7.50-9.50, 313E E-mail: gadek@ue.katowice.pl trzeba się podpisywać w e-mailach Na ćwiczeniach będziemy omawiać towaroznawstwo żywnościowe i nieżywnościowe. Nie będzie kartkówek ani kolokwium poza preze...

Ćwiczenia - Spedycja - Unifikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Spedycja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

27.02.2013 Ćwiczenia 1 Zaliczenie: Odpowiedź na ocenę (nauczyć się na za tydzień o procesie transportowym z książki z towaroznawstwa) - 50 pkt Przygotować: Cechy Elementy Technologie transportowe (uniwersalne, specjalistyczne, zunifik...