Dr Teresa Augustyniak-Górna

note /search

Prawo finansowe w Polsce, nauki zajmujące się finansami publicznymi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2471

W Polsce, poczynając od 1989 roku, doszło do zasadniczych zmian ustrojowych. Po pierwsze, ograniczono znacznie aktywność państwa w sferze gospodarczej. Dokonano (i ciągle jeszcze te procesy nie są zakończone) przekształceń własnościowych i prywatyzacji wielu jednostek państwowych. Ten proces można...

Polityka finansowa, sektor finansów publicznych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2205

Polityka finansowa Polityka finansowa jest dość często nazywana przez ekonomistów polityką fiskalną. Jest wówczas odróżniana od polityki monetarnej, pieniężnej, ale w naukach prawach zwykło się mówić o polityce finansowej. Polityka finansowa jest ściśle związana z prawem. Znajduje swój wyraz w p...

Organy kontroli finansowej, Regionalne Izby Obrachunkowe, formy organi...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 7203

Organy kontroli finansowej - organy kontroli skarbowej Organy kontroli skarbowej uregulowane są w ustawie o kontroli skarbowej. Celem kontroli skarbowej jest: ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności budżetu...

Zadania publiczne, środki publiczne.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1897

Zadania publiczne Jednostki sektora finansów publicznych wykonują rozmaite zadania publiczne. Owe zadania są obowiązkami prawnymi nałożonymi na organy władzy publicznej. Ekonomiści mówią, że są to usługi publiczne. Katalog ty...

Zasady budżetowe, procedura budżetowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4382

Zasady budżetowe Są to postulaty doktryny pod adresem ustawodawcy, które mówią o pożądanych cechach, właściwościach budżetu. Ich celem jest stworzenie budżetu doskonałego, optymalnego. Ustawodawca niekiedy nadaje budżetom owe właściwości. Wówczas postulaty doktryny przybierają charakter zasad praw...

Faza wykonywania budżetu, wykonawcy budżetu.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3976

Faza wykonywania budżetu Faza wykonywania budżetu państwa obejmuje czynności dwojakiego rodzaju: czynności związane z gromadzeniem dochodów, dokonywaniem wydatków, osiąganiem przychodów i dokonywaniem rozchodów - składają się one na wykonywanie budżetu sensu stricto, a więc w wąskim tego słowa zna...

Ogólna charakterystyka podatków ze względu na ich przedmiot

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3073

Sukcesja podatkowa Sukcesja prawno - podatkowa jest to następstwo prawne ogółu praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Jest inne niż sukcesja uniwersalna wynikająca z przepisów prawa cywilnego. Sukcesja podatkowa następuje z mocy przepisów prawa. Wraz z zaistnieniem zdarzeń, ...