Dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska - strona 4

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI ROZPOCZĘCIE ROZPRAWY a) Posiedzenie przygotowawcze - prezes sądu może wnieść sprawę na posiedzenie, jeśli uzna, iż może się to przyczynić do usprawnienia postępowania oraz należytego przygotowania rozprawy głównej. Prezes sądu przed rozpoczęciem rozprawy...

Postępowanie przygotowawcze i jego cele

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 917

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE (p.p.) Uwagi ogólne: Celem p.p . w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest: - ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi przestępstwo, - wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, - zebranie danych o oskarżonym, - wyjaśnienie okoliczn...

Postępowanie w warunkach nieobecnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH 1.Postępowanie w stosunku do nieobecnych - stosowany w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe - stanowi tryb szczególny postępowania - występuje tu modyfikacja zwykłego porządku proceso...

Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE 1.Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe - ostatni etap postępowania, poprzedzony postępowaniem przygotowawczym i jurysdykcyjny...

Pozorny zbieg przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

POZORNY ZBIEG PRZESTĘPSTW LUB WYKROCZEŃ SKARBOWYCH Mamy do czynienia wtedy, gdy ten sam sprawca dopuścił się kilku czynów zabronionych przez kks, które na skutek przyjęcia pewnej fikc...

Przedawnienie karalności oraz przedawnienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary. Darowanie czynu bądź kary. Zatarcie skazania. Przedawnienie karalności - to zbiorczy termin, który obejmuje przedawnienie ścigania przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przeda...

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1078

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe 7.1. Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń akcyzowych Delikty akcyzowe- szczególny typ czynów zabronionych w części szczególnej kks WYROBY AKCYZOWE - obowiązek podatkowy powstaje w miejscu w którym zostaną one przeznaczone do konsumpcji "produ...

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1309

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji 1. Podział przestępstw i wykroczeń podatkowych : - grupa czynów skierowana przeciwko obowiązkom podatkowym, polegającyc...

Zaniechanie ukarania sprawcy za przestępstwa skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

Przypadki zaniechania ukarania sprawcy za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z wyłączeniem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Wyróżnia się trzy różne instytucje

Specyfika prawa karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

Specyfika prawa karnego skarbowego i jego związek z innymi działami prawa karnego. Specyficzny ogólny przedmiot ochrony: prawo karne skarbowe tym różni się od p.k powszechnego, że normuje wyłącznie kwestie ponoszenia odpowiedzialności...