Postępowanie przygotowawcze i jego cele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przygotowawcze i jego cele - strona 1

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE (p.p.) Uwagi ogólne: Celem p.p . w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest:
- ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi przestępstwo,
- wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
- zebranie danych o oskarżonym,
- wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
- zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.
W postępowaniu przygotowawczym należy dążyć także do wyjaśnienia okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu. Organami postępowania co do zasady są f.o.p.p. określone w art. 133 k.k.s.; mają one silniejszą pozycję niż n.o.p.p., ponieważ na podstawie art. 122§1 k.k.s. przysługują im uprawnienia prokuratora określone na gruncie k.k.s. Forma postępowania przygotowawczego sprowadza się do śledztwa lub dochodzenia, przy czym w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzi się dochodzenie lub śledztwo, natomiast w sprawach o wykroczenia skarbowe prowadzi się wyłącznie dochodzenie. Nadzór nad dochodzeniem organów finansowych sprawuje prokurator, oraz organ nadrzędny nad f.o.p.p. Prokurator w postępowaniu karnym prowadzi śledztwo i może prowadzić dochodzenie. Autonomiczne uregulowania w p.p. w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe obejmują zwłaszcza:
- zakres praw i obowiązków o.p.p.,
- szczególne podstawy odmowy wszczęcia postępowania w sprawach o wykroczenie skarbowe,
- zakres spraw, których p.p. prowadzi się w formie śledztwa oraz związany z tym zakres praw i obowiązków prokuratora,
- zakres praw i obowiązków prokuratora w sprawach o wykroczenia skarbowe,
- podstawy do prowadzenia dochodzenia,
- czas trwania p.p.,
- wniesienie aktu oskarżenia w sprawach karnych skarbowych w razie zamknięcia spraw śledztwa i dochodzenia,
- skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w postępowaniu w sprawach karnych skarbowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz