Postępowanie w warunkach nieobecnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w warunkach nieobecnych - strona 1

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH 1.Postępowanie w stosunku do nieobecnych - stosowany w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
- stanowi tryb szczególny postępowania
- występuje tu modyfikacja zwykłego porządku procesowego, z uwagi na nieobecność oskarżonego lub
podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej
- następuje redukcja czynności procesowych, których nie można wykonać z powodu absencji wyżej
wymienionych podmiotów
- pozwala na uniknięcie obstrukcji procesowej
- nie jest to tryb o charakterze obligatoryjnym 2.Zastosowanie a) Przesłanki pozytywne zastosowania postępowania
- w stosunku do sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz do podmiotu pociągniętego do
odpowiedzialności posiłkowej, gdy:
 przebywa stale za granicą
 nie można ustalić miejsca jego zamieszkania lub pobytu w kraju
- w stosunku do obywateli polskich, cudzoziemców i bezpaństwowców, bo uzyskaniu przekonania, że zostały
spełnione wyżej wymienione przesłanki
b) Przesłanki negatywne - nie można zastosować postępowania
- jeżeli wina sprawcy lub okoliczności popełnienia czynu zabronionego budzą wątpliwości
- oskarżony o przestępstwo skarbowe ukrył się po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia
-w toku postępowania przed sądem ustalono miejsce zamieszkania lub pobytu w kraju 3.Przebieg postępowania - wydanie postanowienia przez organ prowadzący postępowanie, po spełnieniu przesłanek pozytywnych
- postanowienia nie ogłasza się nieobecnej stronie, lecz innym zainteresowanym podmiotom
- prezes sądu wyznacza nieobecnemu oskarżonemu obrońcę z urzędu
- a nieobecnemu podmiotowi pociągniętemu do odpowiedzialności posiłkowej wyznacza pełnomocnika
- wydane orzeczenie w tym postępowaniu jest zaskarżalne na zasadach ogólnych( apelacja lub zażalenie)
- możliwy szczególny środek zaskarżenia - wniosek o wyznaczenie rozprawy
 wnosi tylko skazany
 w związku z uprawomocnieniem się wyroku
 na piśmie w terminie zawitym 14 dni od daty doręczenia
 utrata mocy prawnej wyroku z chwilą stawienia się skazanego na
rozprawie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz