Dr Konrad Ciarkowski

Aparat wiluna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2933

Wstęp teoretyczny Filtracja - zdolność gruntów do przepuszczania wody pod ciśnieniem przez sieć kanalików utworzonych z jego porów. Objętość wody przepływającej przez dany grunt jest wprost proporcjonalna do wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntu, powierzchni przekroju przepływu, ciśnienia wody (ró...

Analiza uziarnienia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2954

Analiza uziarnienia I. Właściwości hydrogeologiczne skał na podstawie analizy uziarnienia Analiza sitowa- metoda badawcza polegająca na rozdziale materiału (gruntu, mieszanki mineralnej) na frakcje zawierające ziarna o różniej wielkości, poprz...

Odsączalność-ćwiczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2744

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska Hydrogeologia Sprawozdanie z ćwiczenia Odsączalność Skład grupy: Wprowadzenie Odsączalność to zdolność ośrodka do oddawania wody wolnej pod wpływem siły ciężkości. Proces...

Oznaczanie współczynnika filtracji-ćwiczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3262

Wydział Górniczy Wrocław dnia Ćwiczenie Oznaczanie współczynnika filtracji Wykonali: Wstęp teoretyczny. Współczynnik filtracji jest bardzo istotnym elementem charakteryzującym badany grunt, pozwala on na określenie w sposób ilości...

Siatka hydrodynamiczna-opracowanie - Prędkość filtracji

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2716

SIATKA HYDRODYNAMICZNA 1. Wprowadzenie Rozwiązanie konkretnego zagadnienia przepływu filtracyjnego powinno być trakto­wane jako zadanie trójwymiarowe. Istnieje jednak wiele zagadnień w których przepływ można rozpatrywać jako dwuwymiarowy zakładając, że w pobliżu tego przekroju właściwo­ści ośrodka...

Zjawisko kurzawkowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3864

ZJAWISKO KURZAWKOWE 1. Wprowadzenie Upłynnianie się nasyconego wodą gruntu (zachowanie się gruntu w określonej prze­strzeni jak ciecz) nazywa się zjawiskiem kurzawkowym. Upłynnienie gruntu zachodzi zwy­kle pod wpływem jakiegoś działani...

Odsączalność - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2562

ODSĄCZALNOŚĆ 1.0. Wprowadzenie. Odsączalność jest to zdolność ośrodka posiadającego własności przewodzenia wody i nasyconego wodą do oddawania wody wolnej pod wpływem siły ciężkości. W naturze proces ten występuje przy obniżaniu się zwierciadł...

Sposób oznaczenia kapilarności gruntu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

I. KAPILARNOŚĆ CZYNNA I BIERNA 1. Wprowadzenie. Kanaliki utworzone z porów gruntu można uważać za kapilary. Jak wiadomo w rurkach kapilarnych wstawionych do wody podnosi się ona do pewnego poziomu ponad jej swobodne zwierciadło. Wysokość wzniosu...

Chronologia dziejów Ziemi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2569

Chronologia dziejów Ziemi. Podstawą chronologii geologicznej jest rozwój życia organicznego na powierzchni globu ziemskiego. Z punktu widzenia czasu historię Ziemi podzielono na jednostki geochronologiczne: ery, okresy, epoki, piętra i poziomy. Głównymi jednostkami czasowymi są ery. Czas ukształtow...

Erozja morska-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

erozja morska • Erozja morska Ruch wody morskiej spowodowany przez wiatr, czyli falowanie i słońca prowadzi do zniszczenia dna i brzegów. Działanie erozyjne falowania powoduje osuwanie się brzegu i powstanie klifu. Brzegi zbudowane z iłu piasku czy żwiru są łatwo rozmywane przez fale. Równocześnie ...