Dr Konrad Ciarkowski - strona 2

note /search

Erozja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

erozja Jest procesem niszczącym powodującym wcinanie się w głąb skorupy ziemskiej poprzez mechaniczne niszczenie skały a produkty tego wietrzenia zostają usuwane siła transportową wiatru, lodu i wody. • Erozja eoliczna (wietrzna) polega na unoszeniu i wywiewaniu przez wiatr luźnych cząstek mineraln...

Osiadanie zapadowe gruntów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3241

Osiadanie zapadowe gruntów Ruch mas powierzchniowych może odbywać się również pionowo i polegać głównie na obniżaniu się powierzchni na skutek grawitacyjnego przemieszczenia się cząstek gruntów w warunkach zmniejszonej spójności i tarcia wewn. Grunty te początkowo stabilne w stanie powietrzno-suchy...

Pomiar współczynnika filtracji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1792

Współczynnik filtracji: charakteryzuje zdolność przesączania wody będącej w ruchu laminarnym przez skały porowate. Przesączanie odbywa się siecią kanalików utworzonych z porów gruntowych. Grunt stawia opór przesaczajcej się wodzie, o...

Procesy egzogeniczne-opracowanie - Wietrzenie chemiczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

PROCESY EGZOGENICZNE Są to czynniki zewnętrzne, które dążą do zrównania powierzchni Ziemi, niszczą wyniosłości i odkładający powstały materiał w obniżeniach i zapadliskach. Wyróżnia się procesy niszczące, czyli degradację; i twórcze agradujące. Źródłem sił i procesów egzogenicznych jest Słońce. Od ...

Ruchy cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057

RUCH LAMINARNY - ma miejsce , gdy strugi są równoległe i nie wykazują drgań ( ruchów poprzecznych). Ma on miejsce przy niektórych prędkościach przepływu. Po przekroczeniu pewnej granicznej wartości liczbowej średniej prędkości przepływu, ruch laminarny zmienia swój charakter przechodząc w ruch przej...

Wody podziemne-klasyfikacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 350

KLASYFIKACJE WÓD PODZIEMNYCH: ZW. MINERALIZCJI: MM0.5 g/dm³ - wody słodkie 1M0.5 g/dm³ - wody źródlane M1 g/dm³ - wody mineralne ZW. TWARDOŚCI: mwol/dm3 °n 10 bardzo twarde 28.0 TEMPERATURY: Tśr na Ziemi to 10ºC Tśr T - wody chłodne Tśr = T - wody zwykłe Tśr 20ºC - wody termalne T (…) ...

Współczynnik filtracji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2569

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI Współczynnik filtracji charakteryzuje zdolność przesączania wodybędącej w ruchu laminarnym przez skały porowate (grunty). Przesączanie odbywa się siecią kanalików utworzonych z porów gruntu grunt stawia opór p...

Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

BUDOWA CZĄSTECZKOWA: Woda zbudowana jest z 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu. Może istnieć 36 odmian izotopowych wody, zależy to od występowania w przyrodzie trwałych izotopów wodoru i tlenu: izotopy wodoru 1H, 2H, izotopy tlenu 16O, 17O, 18O. Masa ...

Charakterystyka gruntów w Polsce-opracowanie - Grunty skaliste

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

charakterystyka gruntów w polsce • Grunty skaliste występują głównie w obszarach górskich: Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim, Wyż. Śląskiej i Krak-Częst., G. Świętokrzyskich, na Wyż. Lubelskiej, w Karpatach. W tych obszarach występują na powierzchni lub pod warstwą zwietrzeliny. Na ogół stanowią dob...

Dysocjacja wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

DYSOCJACJA WODY- CIECZY: Dysocjacja elektrolityczna polega na rozpadaniu się drobin elektrolitu rozpuszczonego w wodzie na naładowane elektrycznie jony. H2O↔ H++ OH-. Jony wodorowe H+ mają ładunek dodatni i nadają wodzie właściw...