Odsączalność - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odsączalność - wykład - strona 1 Odsączalność - wykład - strona 2 Odsączalność - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ODSĄCZALNOŚĆ
1.0. Wprowadzenie.
Odsączalność jest to zdolność ośrodka posiadającego własności przewodzenia wody i nasyconego wodą do oddawania wody wolnej pod wpływem siły ciężkości. W naturze proces ten występuje przy obniżaniu się zwierciadła wody podziemnej.
Odsączalność wyraża się za pomocą współczynnika odsączalności . Współczynnik odsączalności jest to stosunek największej możliwej do zgromadzenia się w porach ośrodka objętości wody wolnej, podlegającej sile ciężkości i mogącej z niego odciec, do jego całkowitej objętości.
Należy tu zaznaczyć, że proces odsączania się wody wolnej zachodzi powoli i dlatego w szeregu przypadków zwłaszcza, gdy zwierciadło wody podziemnej ulega wahaniom, operowanie współczynnikiem odsączalności staje się zawodne. W związku z tym zaszła potrzeba wprowadzenia drugiego współczynnika, mianowicie współczynnika odsączalności chwilowej t. Jest to stosunek odciekniętej z porów ośrodka wody wolnej do jego całkowitej objętości. Jak widać z porównania definicji obu tych współczynników, współczynnik odsączalności chwilowej zależy od czasu trwania procesu odciekania wody i przy dostatecznie długim okresie czasu zbliża się on do współczynnika odsączalności.
Odsączanie się wody zachodzi w przypadku obniżenia się zwierciadła wody podziemnej . Gdy zwierciadło to się wznosi, dochodzi do wypełnienia się tej części por, z których woda zdążyła odciec.
Zagadnienie czasu trwania, po upływie którego można założyć, że nastąpiło całkowite odsączenie się wody wolnej jest skomplikowane: na wielkość współczynnika odsączalności chwilowej ma bowiem wpływ bardzo wiele czynników. W warstwach wodonośnych naturalnych, proces odsączania będzie tym wolniejszy im bardziej są one niejednorodne i im więcej jest przewarstwień o małej wodoprzepuszczalności, które utrudniają wodzie wolnej przepływ pod wpływem siły ciężkości.
W odniesieniu do badań laboratoryjnych, czynnikiem takim może być np.: wysokość wypełnionego piaskiem cylindra.
2.0. Sposób oznaczenia odsączalności.
Jedną z metod określania odsączalności jest metoda wysokich kolumn. Polega ona na umieszczeniu próbek gruntu w cylindrze na siatce filtracyjnej. Od spodu cylinder połączony jest rurką z ruchomym przelewem o regulowanej wysokości przelewu. Całość wypełniona jest wodą. Badanie polega na pomiarze objętości wody wypływającej przez przelew w czasie 1, 2, 3, 5, 10 minut i dalej co 10 minut przy obniżeniu poziomu przelewu o wartość l.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz