Dr Katarzyna Sum

note /search

Wykład I z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1869

Rynek walutowy na tle rynku finansowego Pojęcie rynku finansowego Klasyfikacja rynków finansowych Obecne tendencje na rynkach finansowych Rynek walutowy oraz rynek instrumentów pochodnych Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alo...

Wykład III z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Teoria parytetu siły nabywczej Siła nabywcza waluty (PP) odzwierciedla się w nominalnej cenie refer...

Wykład IV z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Stałe kursy walutowe Przyczyny analizy stałych KW Kurs płynny kierowany Regionalne porozumienia walutowe Unie walutowe i izby walutowe Systemy walutowe w krajach rozwijających się Wnioski z przeszłości Interwencje banku centralnego Kształtowanie podaży pieniądza Wpływ transakcji banku ce...

Wykład V z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Teoria optymalnych obszarów walutowych Teoria Mundella Założenia 2 kraje pełne zatrudnienie równowaga bilansu płatniczego sztywność płac i cen w dół w krótkim okresie Analiza skutków szoków popytowych Dwa przypadki: gdy oba kraje posługują się różną walutą, gdy posługują się wspólną walutą W...

Wykład VI z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW Kurs równowagi- definicje KW= KWR + niedopasowanie KW KWR- zależny od fundamentalnych wielkości ekonomicznych Niedopasowanie- czynniki stochastyczne KWR- część KW, która odzwierciedla stabilne funkcjonowanie fundamentów gospodarki Kwestia d...

Wykład VII z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa Modele KW- krótki okres Znaczenie dla uczestników rynków finansowych Decyzje inwestycyjne Minimalizowanie ryzyka działalności na rynku Proces błądzenia losowego (RW) Zwykłe m...

Wykład 1 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1470

Dr Katarzyna Sum, FINANSE MIĘDZYNARODOWE, I WYKŁAD - WPROWADZENIE Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alokacja oszczędności Oferowanie instrumentów umożliwiających zarządzanie finansowe Klasyfikacja rynków finansowych Rynek pien...

Wykład 2 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1463

Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład II - Kursy i systemy walutowe: Kurs walutowy Cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kwotowanie bezpośrednie - cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej Kwotowanie pośrednie- cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej Systemy kursowe Kurs płynny ...

Wykład 3 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1477

Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład 3 - Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Przykład: Jeżeli ER=1,5 USD/GBP PGBP=30 GBP PUSD=45 US...

Wykład 4 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1407

Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład IV - Stałe kursy walutowe: Dlaczego analizujemy stałe kursy walutowe? Kurs płynny kierowany Regionalne porozumienia walutowe Unie walutowe i izby walutowe Systemy walutowe w krajach rozwijających się Wnioski z przeszłości Bilans banku centralnego W...