Dr Jerzy Zbigniew Kusztal

note /search

Wykład - Ekologistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2282

Wykład 3 Ekologistyka powinna zapewnić proces przepływów Należy spojrzeć na ekologistykę z punktu widzenia przepływu i recyrkulacji materiałów. Fazy recyrkulacyjnego przepływu dóbr w gospodarce: Faza I - obejmuje procesy uzyskania surowców...

Wykład - ekorozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1512

Wykład 4 Ekorozwój - oznacza taki sposób prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska oraz organizacji życia społecznego, który zapewnia dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych oraz poprawę...

Wykład - Ekologistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015

Wykład 5 Równowaga nie powinna być celem gospodarczym, ale powinna być jednym z warunków. J. Kornaj „Antyrównowaga” Rodzaje ładów: Ład gospodarczy Ład społeczny Ład ekologiczny Ład przestrzenny Krajobraz - fizjonomia środowiska i gospodarki Stoi przed nami ogromne zadanie Ład instytucjonal...

Wykład - Podsystem gromadzenia odpadów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1575

Wykład 8 Odpady Podsystem gromadzenia odpadów Podsystem wywozu odpadów Podsystem gospodarowania, wykorzystania, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów Podsystem gromadzenia odpadów: Jest bardzo ważną sekwencją gospodarowania odpadami: Gromadzenie odpadów komunalnych Gromadzenie odpadów prz...

Wykład - Zmiana zachowań producentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

Wykład 10 Zmiana zachowań producentów: Proces zarządzania ekologicznego w przedsiębiorstwie obejmuje coraz więcej procesów wytwórczych Jest związany z pro ekologicznym kształtowaniem zasobów przedsiębiorstwa Kształtowania zasobów rzeczowych: posiadanych instalacji posiadanych zasobów w postaci...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1974

1.Wymień formy układów przestrzennych miast i określ rolę transportu w układzie satelitarnym miast 2.Wymień cechy, według których można scharakteryzować komponent transportowy dostępności. 3. Zdefiniuj pojęcie kongestii transportowej. Określ sp...

Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2149

Transport w gospodarce przestrzennej. Wykład 1. Zmiany występujące w otoczeniu w odniesieniu do uwarunkowań przestrzennych prowadzą do narastającej mobilności osób i podmiotów gospodarczych. Intensyfikuje się ruchliwość w przestrze...

Wykład - Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1771

Transport w gospodarce przestrzennej. Wykład 2. Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej: 1. Zróżnicowanie przestrzeni 2. Konieczność ochrony środowiska i zachowania go dla przyszłych pokoleń 3. Podmiotowość człowieka, jakość życia i znaczenie czynników społecznych w gospodarce przes...

Wykład - Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1680

Transport w gospodarce przestrzennej Wykład 3. Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej. Zaplecze transportowe jest to obszar ciążący z tymi ładunkami w kierunku określonego punktu komunikacyjnego. Rozważając to zagadnieni...

Wykład - Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1274

Transport w gospodarce przestrzennej Wykład 4. Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport: Zmniejszają prędkość wiatru, Łagodzą temperaturę powietrza, W procesach fotosyntezy zwiększają zasoby tlenu w atmosferze, którego ogromnym pożeraczem jest motoryzacja, Dostarczają drewno (pokłady k...