Dr inż. Zbigniew Jan Wasiak

note /search

Dylematy analizy dyskursu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Dylematy analizy dyskursu Jak zbudowany jest dyskurs, jakie argumenty, światopoglądy, stylistyki, retoryki, interesy- te kwestie mają kluczowy wpływ na kształt dyskursu. Trzeba zapamiętać, że kryzys myślowy nie jest kryzysem jednego stanowiska....

Dozwolony użytek i jego zakres-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

DOZWOLONY UŻYTEK I JEGO ZAKRES Osobisty Publiczny Uprawnionym do utworu przysługuje wynagrodzenie Art. 27. Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu eg...

Inscenizacje i symboliki-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Inscenizacje Bardzo częstym zjawiskiem jest wielowarstwowość przekazu dlatego trzeba zwrócić uwagę na inscenizacje. Np. ceremonia inscenizowana na porozumienie itp.. Frame analysys- rama to schemat interpretacji, odpowiedź na pytanie co się ...

Konstytucja a prawo medialne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

KONSTYTUCJA Reguluje prawo medialne w kilku artykułach(trzeba je znać!). Konstytucja to źródło demokracji, wszystkich praw Art.14(!!!): Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Art. 54(!!!), ustęp 1: Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich pogląd...

Mechanizmy dyskursowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Mechanizmy dyskursowe Zaistnienie sytuacji problematycznej stanowi punkt wyjścia dla rozwoju dyskursu publicznego. Niezgoda co do dotychczasowego definiowania rzeczywistości rodzi konieczność działania. Odwołując się do wspomnianych w poprzednim akapicie założeń, w społeczeństwie istnieją dwie drog...

Naruszenie praw autorskich i związane z tym roszczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 392

Naruszenie praw autorskich i związane z tym roszczenia PRZESŁANKI ROSZCZEŃ: -fakt naruszenia - zagrożenie naruszeniem - kryteria subiektywne- dotknięty sam ocenia, czy nastąpiło -kryteria obiektywne- ocena pozostawiona na ogólnej płaszczyźnie ODDALENIE POWÓDZTWA: - było prawo do takiego zacho...

Ochrona wizerunku i tajemnicy korespondencji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 567

Ochrona wizerunku i tajemnicy korespondencji: Teoretycznie tymi zagadnieniami zajmuje się kodeks cywilny, ale jest też wzmianka ujęta w kodeksie prawa autorskiego. Zasady ochrony wizerunku: Wizerunek- wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę cz...

Ogólna charakterystyka prawa prasowego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 861

Prawo prasowe ogólna charakterystyka Prawo prasowe powstało w Polsce w 1984 r. Było wielokrotnie nowelizowane, ostatnio w 1999 r. Nowelizacji dalszej domagały się środowiska naukowe i dziennikarskie. Poszczególne kraje mają różne uregulowania...

Podmiot prawa autorskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Podmiot prawa autorskiego Jest nim AUTOR, chyba, że ustawa nie stanowi inaczej. (art.8). Nie jest możliwe przenoszenie prawa autorskiego na kanwie umowy (bo rozstrzyga ustawa). Wg. konwencji Berneńskiej autor to osoba, której nazwisko jest umieszczone na utworze. KIEDY stanowi inaczej? - producen...

Prawa majątkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Prawa majątkowe- Twórcy przysługuje wyłącznie prawo do wykorzystania, rozporządzania, wynagrodzenia, prawo do eksploatacji Ustawodawca mówi jednak, że własność można wykorzystać do ratowania życia lub rzeczy o wyższej wartości. Dozwolony użyte...