Prawa majątkowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa majątkowe-opracowanie - strona 1 Prawa majątkowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawa majątkowe- Twórcy przysługuje wyłącznie prawo do wykorzystania, rozporządzania, wynagrodzenia, prawo do eksploatacji Ustawodawca mówi jednak, że własność można wykorzystać do ratowania życia lub rzeczy o wyższej wartości. Dozwolony użytek- sytuacja, w której można korzystać z utworu nie pytając autora i zgodę. Dwa rodzaje dozwolonego użytku:
Prywatny- Pozwala na korzystanie bez zgody twórcy z rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Ustawa pozwala również na wykorzystanie utworu w gronie osób pozostających w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa, towarzystwa. Wyjątkiem jest to, ze nie stosuje się do utworów architektonicznych
Publiczny- sytuacja, w której można użyć utworu w celu społecznym. Wyróżniamy 3 rodzaje takiego użycia: 1. Dla celów informacyjnych- prasa, radio, TV- aktualne, już rozpowszechnione artykuły, wypowiedzi, mowy, fotografie, streszczenia (pod warunkiem, że zapłaci się autorowi). 2. Dla celów oświatowo-naukowych -w celach dydaktycznych, do badań można korzystać z utworu w org lub tłumaczeniu W podręcznikach można zamieszczać fragmenty utworu, ale trzeba zapłacić twórcy. 3. Uświetnianie imprez- podczas ceremonii, imprez jeśli nie łączy się to z uzyskaniem środków finansowych. Ograniczeniem jest to, że dozwolony użytek nie może godzić w interesy twórcy.
Co obejmują prawa majątkowe?
Sprawa korzystania- sam uprawniony może korzystać, udostępniać. Mamy 2 rodzaje umów rozporządzania tj. Przeniesienie prawa- prawo nabywa inna osoba, wywołuje to ten skutej, że twórca traci prawo na rzecz nabywcy np. sprzedaż. Umowy licencyjne- upoważnienie licencjobiorcy do korzystania z prawa autorskiego. Rozróżniamy licencje wyłączne- tylko licencjobiorcy, którzy zawarli umowę więc autor nie może zawrzeć umowy z innymi osobami; licencje niewyłączne- pozwolenie na upoważnienie kolejnych osób. Umowa licencyjna obowiązuje 5 lat, chyba, że ustalono inaczej. Można tez mówić o licencji z prawem do sublicencji czyli z możliwością przekazywania przez licencjobiorce dalszych licencji. Pola eksploatacji- trzeba określić w jakim zakresie ten utwór może być wykorzystywany tj. zakres utrwalania, zwielokrotnienia, obrót, rozpowszechnienie.
Wynagrodzenia- obowiązek wypłaty wynagrodzenia z tytułu obowiązujących opłat, które musza uiszczać producenci, importerzy urządzeń do kopiowania, przegrywania
Naruszenia autorskiego prawa majątkowego odnoszą się do roszczeń odszkodowawczych. Musi być udowodniona wina łamiącego prawo, czyli musi być możliwość postawienia zarzutu. Można też wnieść o zwrot uzyskanej korzyści przez osobę naruszającą. Można również żądać w ogłoszenia w mediach lub roszczenia o zapłatę sumy nie mniejszej niż dwukrotna suma uprawdopodobnionej korzyści odniesionych przez sprawcę naruszenia (kwota zostaje wpłacona na fundusz promocji twórczej). Można też żądać od naruszającego wszystkich dokumentów dotyczących uzyskanej korzyści, by obliczyć na czym polega szkoda. Co ma się stać z utworami wytworzonymi przez naruszającego? Może być roszczenie o zwrot produktów, a co się z nimi stanie zależy od autora. A co z urządzeniami, które slużyły do produkcji.kopii? Można je wycofać z obrotu, przyznać autorowi.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz