Podmiot prawa autorskiego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiot prawa autorskiego-opracowanie - strona 1 Podmiot prawa autorskiego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podmiot prawa autorskiego
Jest nim AUTOR, chyba, że ustawa nie stanowi inaczej. (art.8). Nie jest możliwe przenoszenie prawa autorskiego na kanwie umowy (bo rozstrzyga ustawa). Wg. konwencji Berneńskiej autor to osoba, której nazwisko jest umieszczone na utworze.
KIEDY stanowi inaczej?
- producent/wydawca (art.11)- utwory zbiorowe; tylko prawa majątkowe
- pracodawca (art.12)
- utwory współautorskie- współwłasność ułamkowa/łączna
- sekretarze tworzący MOWY
- spisujący WSPOMNIENIA- umowa zleceniodawca-biorca GHOTSWRITERS
- kupowanie gotowej pracy
Utwory PRACOWNICZE- utwór lub wynalazek powstały przy czynnościach wynikających z obowiązów pracy lub polecenia służbowego. (wynikający ze stosunku pracy). Pracodawca z chwilą przyjęcia utworu nabiera autorskie prawa majątkowe. W ciągu 2 lat pracodawca musi go rozpowszechnić. Jeśli nie, to pracownik wyznacza datę. Po jej przekroczeniu prawa są jego. Utwory NAUKOWE- (art14) - instytucji naukowej przysługuje pierwszeństwo w publikacji utworu
- wygasa, jeśli po 6 mies. Nie zawiązano umowy o wydanie utworu/ 2 lata nie opublikowano
- instytucja może bez odrębnego wynagrodzenia korzystać z materiału badawczego i udostępniać go osobom 3.
RÓŻNICE- w naukowym trzeba zapłacić, opublikować, a z badań można korzystać do woli
Prawa osobiste i majątkowe
wieczne, nie ma na nie wpływu upływ czasu ograniczone czasowo )70 lat po śmierci twórcy)
związane z osobą twórcy, nie mogą być mogą być przedmiotem obrotu prawnego
podmiotem obrotu prawnego
OSOBISTE:
Do autorstwa utworu- twórca jest autorem, nie może zrzec się tego i nikt nie może tego nabyć (plagiat, autoplagiat zabroniony)
Do oznaczenia utworu nazwiskiem/ pseudonimem/udostępnieniem anonimowo- przypisywanie innemu autorowi, użycie nazwiska jako pseudonimu jest nielegalne
Nienaruszalności formy i treści utworu i jego rzetelnego wykorzystania (np. rozbicie, dodanie czegoś)
Wyjątek: konieczność, której autor nie może się przeciwstawić, np. błąd ortograficzny
Do decydowaniu o udostępnieniu publiczności
Nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz