Dozwolony użytek i jego zakres-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dozwolony użytek i jego zakres-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

DOZWOLONY UŻYTEK I JEGO ZAKRES
Osobisty Publiczny Uprawnionym do utworu przysługuje wynagrodzenie
Art. 27.
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia
własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu
oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego
utworu.
Zakres:
Art. 50.
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
ROZPOWSZECHNIANIE- ns terytorium RP jest to wprowadzenie w dostępność utworu publicznie. Możliwość, by inne osoby zapoznały się z danym wizerunkiem.
(jeśli coś jest na komputerze, to można to znaleźć i jest rozpowszechnione. I za dozwolonym użytkiem można tego używać)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz