Konstytucja a prawo medialne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja a prawo medialne-opracowanie - strona 1 Konstytucja a prawo medialne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

KONSTYTUCJA
Reguluje prawo medialne w kilku artykułach(trzeba je znać!). Konstytucja to źródło demokracji,
wszystkich praw
Art.14(!!!): Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego
przekazu.
Art. 54(!!!), ustęp 1: Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Wzmacnia art.14. Ten zapis zapewniają media publiczne, do nich ma prawo każdy obywatel.
Art. 54, ustęp 2: odnosi się do cenzury: Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu
oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego
uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Zakaz cenzury jest wpisany w system demokratyczny, który Polska musiała wpisać w
Konstytucji. Do 1989 r. istniała oficjalna kontrola publikacji, widowisk teatralnych, filmów,
audycji radiowych i telewizyjnych, dokonywana przez specjalny urząd, oceniający je pod
względem politycznym.
Cenzura prewencyjna - przed ukazaniem się materiału, uprzednia. Cenzura to kontrola treści
przekazu.
Jest zasada, że kto nie istnieje w mediach, ten nie istnieje publicznie. Jest to forma dzisiejszej
cenzury (np.różnie można przeprowadzić wywiad-jako rozmowę lub jak atak oskarżyciela).
Dziś cenzura to dobór treści przekazu.
Istnieje poważny dylemat dotyczący cenzury: czy wolność słowa i publikacji mogą być niczym
nieograniaczone i niczym nieuwarunkowane?
Odp.: Wolność, która przekracza granice i godzi w dobro drugiego człowieka czy dobro grup
społecznych, nie jest wolnością, lecz samowolą (w odniesieniu do jednostki) lub przemocą (gdy
dopuszcza się jej dziennikarz) wobec innych.
Wolność słowa i ograniczenia w Konstytucji
Konstytucja zawiera pewne ograniczenia wolności słowa (art.31(!!),ust.3), które mogą być
ustanowione tylko,gdy:
1. są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego
2. są one konieczne dla ochrony środowiska
3. dla zdrowia
4. dla moralności publicznej
5. woności i praw innych osób (ten zapis jest najważniejszy, bo osoba ma charakter
podmiotowy, a reszta wymienionych tu ma charakter przedmiotowy)
Wymienione tu warunki powinny być podane w odwrotnej kolejności, bo podmiotowość osoby
jest ważniejsza, od aspektów przedmiotowych.
Konstytucja szczególnie akcentuje potrzebę ochrony osób trzecich.
Art.31, ust.2: Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.


(…)

….
Regulacje te, ze względu na to, że są zawarte w Konstytucji, mają charakter podstawowy i
wymagający, aby podporządkowane mu zostały wszystkie inne normy prawne z tego zakresu.
Do nich należą przede wszystkim: pr.prasowe, pr.autorskie, ustawa o radiofonii i Tv.
W ustawę zasadniczą (Konst.) wpisane jest istnienie KRRiTV.
Art.213(!!!): Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz