Naruszenie praw autorskich i związane z tym roszczenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naruszenie praw autorskich i związane z tym roszczenia-opracowanie - strona 1 Naruszenie praw autorskich i związane z tym roszczenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Naruszenie praw autorskich i związane z tym roszczenia
PRZESŁANKI ROSZCZEŃ:
-fakt naruszenia
- zagrożenie naruszeniem
- kryteria subiektywne- dotknięty sam ocenia, czy nastąpiło
-kryteria obiektywne- ocena pozostawiona na ogólnej płaszczyźnie
ODDALENIE POWÓDZTWA:
- było prawo do takiego zachowania
- ma się własne prawo
- zgoda autora
- było to działanie zasługujące na ochronę interesu
ROSZCZENIA (art. 78):
- zaniechanie działania naruszającego
- podjęcie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia
- stwierdzenie faktu naruszenia
- roszczenia majątkowe O odszkodowanie na szkodę, która wyniknęła z faktu naruszenia
O zadośćuczyneinie za krzywdę
Nawiązka na cele społeczne
jhjkhkjhkhjk
NARUSZENIE PRAW MAJĄTKOWYCH:
- musi być udowodniona wina naruszającego
- bezprawność- każde działanie niezgodne z prawem nieważne, czy świadome czy nie
- wina- możliwość postawienia zarzutów
ROSZCZENIA:
-zaniechania naruszania
- naprawienia wyrządzonej szkody
- domaganie się zwrotu korzyści- z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się
- polegające na zażądaniu jednorazowego lub wielokrotnego pojawienia się w mediach oświadczenia o naruszeniu
-o zapłatę nie mniejszą niż 2krotność prawdopodobnych zysków
-zapłata, idąca na fundusz wspierający działalność artysty
Prawo majątkowe zapewnia mniejszy monopol - jest ograniczone czasowo ??
- może być przedmiotem rozporządzeń
-prawo to to własność twórcy, nawiązanie do prawa rzeczowego
WŁASNOŚĆ RZECZY A UTWORU: ??
- prawo majątkowe zapewnia mniejszy monopl
- ustawodwaca wprowadził dozwolony użytek
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz