ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU NARUSZENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I OSOBISTYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU NARUSZENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I OSOBISTYCH - strona 1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU NARUSZENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I OSOBISTYCH - strona 2

Fragment notatki:

Naruszenie autorskich praw majątkowych
1)bezpośrednie wkroczenie w zakres cudzego prawa
-polega na faktycznej eksploatacji utworu, przede wszystkim elementów twórczych dzieła
2)pośrednie naruszenie prawa autorskiego
-polega na nakłanianiu do bezprawnego korzystania z utworu, dostarczania środków
przeznaczonych do naruszenia cudzego prawa autorskiego, a także na działalności agencji reklamowych pośredniczących w organizacji miejsc reklamy lub dostawców powierzchni reklamowej, o ile wiąże się z tym naruszenie praw autorskich
#Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich- majątkowych
1)niemajątkowe
a)zaniechanie naruszenia
b)usunięcia skutków naruszenia
c)roszczenia informacyjne
-jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części lub całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd
-legitymacja czynna do wystąpienia z roszczeniem również OZZ
2)majatkowe
a)wydanie uzyskanych korzyści
-korzyści w postaci
*przyrostu wartości (po potrąceniu kosztów jego osiągnięcia)
*zaoszczędzenia wydatków
b)zapłacenie podwójnej wielkości stosownego wynagrodzenia
-w przypadku naruszenia zawinionego potrójnej wysokości
c)naprawienie wyrządzonej szkody
d)uiszczenie odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz Funduszu Promocji Twórczości
Legitymacja procesowa
1)czynna
a)twórca
-albo następcy prawnemu
b)pierwotny podmiot praw autorkich inny niż twórca
-albo następcy prawnemu
c)uprawniony z licencji wyłacznej
-w zakresie objętym umową licencyjną
d)OZZ
-w odniesieniu do pól eksploatacji objetych zbiorowym zarządzaniem
2)bierna- osoba, która dopuściła się wkroczenia w sferę uprawnień twórcy
a)sprawca
b)pomocnik
c)podżegacz
d)osoba, która skorzystała z wyrządzonej drugiemu szkody
Sądy i przedawnienie
-właściwym sąd okręgowy w I instancji, z którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę
-przedawnienie z upływem 10 lat
ALE przedawnienie z upływem 3 lat- *roszczenie o świadczenie okresowe
*roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
#Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich- osobistych
1)żądanie zaniechania działania
2)żdanie dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia
-żądanie złożenia publicznego oświadczenia

(…)

…)majątkowe
a)zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
b)zapłata sumy pieniężnej na wsazany cel społeczny
Legitymacja
1)czynna
*za życia twórcy
a)twórca
b)producent ]
c)wydawca ] -->w sytuacji nieujawnienia autorstwa twórcy
d)OZZ ]
*po smierci twórcy
a)małżonek
b)zstępni ]
c)rodzice ]
d)rodzeństwo ] -->w razie braku małżonka
e)zstępni rodzeństwa ]
f)OZZ ]
2)bierna …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz