ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI - strona 1 ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI - strona 2 ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI - strona 3

Fragment notatki:

Sposób utworzenia OZZ
1)utworzenie OZZ przez co najmniej 15 osób
--uchwalenie statutu i dokonanie wyboru komitetu założycielskiego
--złożenie do sądu rejestrowanego wniosku o rejestrację wraz ze statutem i listą założycieli
3)wydanie postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia
--uzyskanie osobowości prawnej z chwilą wpisu do rejestru
4)uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
5)OZZ może podjąć działalność
Przesłanki cofnięcia zezwolenia na podjęcie działalności przez OZZ
1)organizacja nie wykonuje należycie obowiązków
2)organizacja narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia
Członkami OZZ mogą być
1)twórcy
2)artyści wykonawcy
3)producenci
4)organizacje radiowe i telewizyjne
Strefy działalności OZZ
1)zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi -udzielanie zezwoleń na eksploatację
-inkasowanie oraz podział wśród podmiotów uprawnionych środków finansowych
-kontrolowanie aktów eksploatacji
2)ochrona powierzonych w zarząd praw autorskich i pokrewnych
3)wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy
-m.in. reprezentowanie interesów podmiotów uprawnionych
Zasady realizacji zbiorowego zarządu
1)OZZ jest uprawnione do wykonywania zbiorowego zarządzania danymi utworami na określonych polach eksploatgacji
2)działanie OZZ względem konkretnych podmiotów powinno mieć swoją podstawę w:
-umowie
-stosownym opisie prawa
-zasadach prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
Domniemania z art. 105 1 pr.aut.
1)domniemanie uprawnienia do zarządzania i ochrony praw objętych zezwoleniem na zbiorowe zarzadzanie
2)domniemanie legitymacji procesoowej
Domniemanie uprawnienia do zarządzania polami eksploatacji objetymi zbiorowym zarządzaniem
1)pozwala OZZ domagać się od osób trzecich zaprzestania naruszeń
2)pozwala na zawieranie odpowiednich umów
3)pozwala na wypłaty odszkodowań
Zbiorowe zarządzanie w stosunkach
1)wewnętrznych
a)zarządzanie prawami autorskimi
-organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym
b)jednakowe traktowanie swoich członków
-organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do jednakowego traktowania praw swoich członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych na wypłaty odszkodowań
2)zewnętrznych obowiązek kontraktowania


(…)

…)
-Stowarzyszenie Autorów Zaiks
-Stowarzyszenie Twórców Ludowych
-Związek Producentów Audio-Video (ZPAV)
-Stowarzyszenie Filmowców Polskich
-Związek Polskich Artystów Fotografików
-Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców (STOART) -Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych
-Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
-Stowarzyszenie Aktorów Filmowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz