Dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo

note /search

Rachunkowość - opracowanie bilansu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2373

1. Przyjęto zakupiony środek trwały na podstawie otrzymanej faktury i dowodu OT (VAT naliczony nie podlega odliczeniu). 2. Otrzymano fakturę za zakupiony środek trwały: a) wartość netto, b) naliczony VAT. 3. Przyjęto do uŜywania zaku...

Rachunkowość - test A

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2723

Test A 1. C (nie na 100%) 2. C (nie na 100%) 3. Należności z tytułu dostaw i usług przedstawia się w bilansie: w aktywach obrotowych bez względu na termin zapłaty 18. Jakie elementy obejmują długoterminowe aktywa finansowe? Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, akcje i inn...

Rachunkowość - test B

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2149

4. Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasi...

Rachunkowość - zadania (1-12)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 5586

ZADANIE 1 Założenia: 1. Mąka pszenna znajduje się w: a) hurtowni artykułów spożywczych, b) zakładzie przemysłu zbożowego, c) prywatnej piekarni. 2. Samochód osobowy Polonez znajduje się w: a) magazynie Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. b) Zarządzie PKS w Bielsku-Białej. c) Salon...

Rachunkowość - zadania (środki trwałe)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3185

ZADANIE 6 Założenia: Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe PPU S.A. (podatnik VAT) zamierza nabyć od prywatnego właściciela grunt i teren, na którym znajduje się zniszczony budynek mieszkalny zakwalifikowany do rozbiórki. W związku z decyzją o budowie nowego wydziału wytwórczego dokonane zost...

Rachunkowość - operacje wynikowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2198

ZADANIE 2 Założenia: W związku z poniesioną stratą w ubiegłym roku obrotowym spółka z o.o. „Niezawodny Transport” postanowiła wprowadzić rachunek kosztów w wariancie kalkulacyjnym. Zgodnie ze zmienionym zakładowym planem kont z dniem 1 stycznia koszty proste ujmuje się na kontach kosztów układ...

Rachunkowość - ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3402

ZADANIE III Założenia: Przedsiębiorstwo przemysłowe A (spółka akcyjna) prowadzi ewidencję materiałów według stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie cen zakupu. Różnice między ceną ewidencyjną a cenami fakturowanymi oraz koszty zakupu ujmowane są na kontach „Odchylenia od cen ewidency...

Rachunkowość - zadania operacje (13-32)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1995

ZADANIE 13 W przedsiębiorstwie XYZ w bieżącym miesiącu miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 1. Zakupiono komplet krzeseł. 2. Opłacono aktywację telefonu komórkowego. 3. Otrzymano pozew sądowy. 4. Zamówiono za zaliczeniem pocztowym encyklopedie PWN. 5. Przyjęto na magazyn otrzym...

Rachunkowość - zadania z kosztów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519

Firma ZESPÓŁ CZWARTY sp. z o.o. jest płatnikiem podatku VAT. Stany początkowe niektórych kont na początek okresu: Rachunki bankowe300 Zobowiązania wobec dostawców 150 Kasa 80 Inne rozrachunki (Dt) 21 W bieżącym miesiącu dokonane zostały następując

Finanse -Cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2527

Referat o wekslach AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława StaszicaWEKSLE jako środek płatniczy w działalności gospodarczej.Opracowanie: Bernadetta Gajkowska Aldona JakiełaKraków, 10.06.2010 r. Weksel W sposób ogólny weksel można zdefiniować jako dokument, posiadający formę dokładnie określo...