Dr inż. Ewa Medyńska

note /search

Wykład - Ergonomia wyrobów

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2149

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 2 Ergonomia wyrobów Zadania ergonomii wyrobów: -dostosowywanie obiektów technicznych do wymiarów i kształtów człowieka -zapewnienie funkcjonalności obiektu technicznego (np. sprawności, odpowiedniości formy, funkcji, niezawodności, po...

Wykład - Zaburzenia homeostazy wywołane wysiłkiem fizycznym

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1253

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 3 Zaburzenia homeostazy wywołane wysiłkiem fizycznym -podwyższenie temperatury wewnętrznej; -wzrost cienienia tętniczego krwi; -kwasica; -upośledzenie zdolności szybkiej likwidacji tych zmian po zakończeniu pracy. Fizjologia wysiłku...

Wykład - Układ oddechowy

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 4 Układ oddechowy - pobieranie tlenu przez organizm Dostarczanie tlenu do mięśni uwarunkowane: -ilością tlenu pobranego w czasie oddychania; -wydolnością płuc; -stopniem...

Wykład - Pomiar wentylacji płuc podczas pracy

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2030

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 5 Pomiar wentylacji płuc podczas pracy Oznaczanie wentylacji płuc podczas poszczególnych cykli pracy -wydatek energe...

Wykład - Desynchronizacja rytmu temperatury ciała

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 7 Desynchronizacja rytmu temperatury ciała -rytmy biologiczne rozbieżne z modelem aktywności danej osoby  desynchronizacja wewnętrznych rytmów biologicznych -temperatura ci...

Wykład - Obciążenie psychiczne pracą

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1624

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 8 Obciążenie psychiczne pracą Fizjologia pracy umysłowej Osłabienie uwagi: -stan napięcia uwagi - warunek konieczny sprawnej pracy umysłowej -brak odpowiednich bodźców, brak możliwości odprężenia przejściowe osłabienie lub trwały za...

Wykład - Czynniki zagrożeń w środowisku pracy

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3136

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 10 1.5 Czynniki zagrożeń w środowisku pracy Powodują: -urazy ciała lub śmierć, -choroby zawodowe, -obniżenie sprawności organizmu człowieka. Decydujący jest: -kontakt pracownika z tymi czynnikami, -przekroczenie dopuszczalnych stę...

Wykład - Wskaźnik częstości wypadków

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2919

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 12 Wskaźnik częstości wypadków - przedstawiony jako liczba osób poszkodowanych w wypadkach lw w odniesieniu do: -wielkości produkcji, -liczby osób zatrudnionych Z (najczęściej na 1000 zatrudnionych) -czasu ekspozycji na zagrożenie (w ...

Wykład - Model wypadku stosowany w analizie odchyleń

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 13 Model wypadku stosowany w analizie odchyleń Zakłada się, że produkcja to planowy proces, którego normalny przebieg można zdefiniować, a odchylenie może spowodować zwiększenie ryzyka i w konsekwencji wypadek. Analizę możliwych odchyle...

Wykład - Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 14 Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów Zawiązane z: -człowiekiem, -charakterem wykonywanej pracy, -środowiskiem pracy. 1.Przyczyny związane z człowiekiem: 1.niesprawność zmysłów (głównie wzorku i słuchu), 2.niedostateczna ...