Dr inż. Dariusz Fuksa - strona 8

Klasyfikacja kosztów - omówienie - Koszty zmienne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

KLASYFIKACJA KOSZTÓW I wg rodzaju kosztów  Amortyzacja  Zużycie materiałów i energii  Usługi obce  Podatki i opłaty  Wynagrodzenia  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  Pozostałe koszty rodzajowe II wg rodzaju działalności  Koszty działalności produkcyjnej (wytwórcz...

Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów - Koszty zmienne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów w przedsiębiorstwie wykorzystywane w celach sprawozdawczych i niesprawozdawczych. Klasyfikacja kosztów: I. Wg rodzaju kosztów:   Zużycie materiałów i energii  Usługi obce  Podatki i opłaty  Wynagrodzenia  Ubezpieczenia społeczne i i...

Rachunek kosztów podstawowe pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 560

Kwestie rozważane przez przedsiębiorców  Podjąć czy nie daną działalność?  Kiedy rozpocząć działalność?  Jaka będzie efektywność zamierzonych działań?  Jaki będzie okres zwrotu poniesionych kosztów? Punkt wyjścia myślenia ekonomicznego stanowią koszty, ponieważ każde działanie podmiotu...

Próg rentowności - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Próg rentowności i jego rodzaje jako odzwierciedlenie wykorzystania decyzyjnego rachunku kosztów. Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami przedsiębiorstwo ...

Rachunek kosztów normalnych - omówienie - Produkcja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

RACHUNEK KOSZTÓW NORMALNYCH Rachunek kosztów normalnych był pierwszym systemem rachunku kosztów zawierającym oprócz kosztów czynników produkcji także wzorce kosztów. Wzorce kosztów są niczym innym jak przeciętnymi wielkościami kosztów zarejestrowanych w poprzednich okresach. Poprzez odniesienie...

Rachunek kosztów pełnych - omówienie - Koszty pośrednie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH  Wykształcił się jako pierwszy  Przystosowany do wymogów sprawozdawczości zewnętrznej  Przydatny w podejmowaniu decyzji w dłuższym okresie  Większa przydatność przy ustalaniu ceny jednostkowej wyrobu koszty koszty wytworzenia (produkcyjne) bezpośrednie kos...

Rachunek kosztów postulowanych - omówienie - Koszty zmienne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

RACHUNEK KOSZTÓW POSTULOWANYCH A PRIORI Charakterystyczną cechą rachunku kosztów postulowanych jest to, że koszty dla okresu przyszłego są ustalane niezależnie od kosztów poniesionych w przeszłości. Koszty postulowane rozbijają koszty rzeczywiste na standardowe koszty wytworzenia (przeciętne, z...

Rachunek kosztów rzeczywistych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH EX POST W rachunku kosztów rzeczywistych są ujmowane tylko koszty faktycznie poniesione w przedsiębiorstwie w danym okresie. Jest to rachunek o charakterze ex post. Jest to rachunek oparty na tradycyjnym rozumieniu kosztów produkcji, gdzie koszty stanowią iloczyn ...

Rachunek kosztów zmiennych - omówienie - Rachunkowość wewnętrzna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH  Stosowany dla potrzeb rachunkowości wewnętrznej  Nie spełnia wymogów sprawozdawczości zewnętrznej  Przydatny do podejmowania decyzji w krótkim okresie koszty koszty wytworzenia koszty bezpośrednie PRODUKCJA zapas produktów koszty nieprodukcyjne koszty...

Rachunek kosztów działań - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 581

Rachunek kosztów działań jako narzędzie eliminujące wady systemów tradycyjnych – istota, warunki zastosowania. Rachunek kosztów działań ABC ( activity based costing) rozwinął się w krajach anglojęzycznych jako reakcja na uprosz...