Dr inż. Dariusz Fuksa - strona 9

Cele i obszary rachunkowości zarządczej - konkurencja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Cele i obszary rachunkowości zarządczej. Celem rach zarządczej jest dostarczanie informacji odpowiadających potrzebom specjalnym menagerów wszystkich poziomów zarządzania oraz pracowników decydujących o przyszłości a także pomiar dokonań pozwalający na szacowanie oraz ocenę realizacji celu podmi...

Rachunkowość - omówienie - Rachunek finansowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Zadaniem rachunkowości przedsiębiorstwa jest nadzór oraz ilościowa i wartościowa ewidencja wszystkich operacji zakupu, produkcji, zbytu oraz finansowania. Odpowiednio do wykonywanych czynności – rachunkowość można podzielić na:  Rachun...

Rodzaje centrów odpowiedzialności - omówienie - Rodzaj czynności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Rodzaje centrów odpowiedzialności traktowanych jako centra budżetowe w przedsiębiorstwie. Wyróżnia się 4 podstawowe centra odpowiedzialności:  Centrum kosztów – składa się z kilku elementarnych miejsc powstawania kosztów. Te...

Rodzajowy układ kosztów - omówienie - Koszty rodzajowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

RODZAJOWY UKŁAD KOSZTÓW Grupowanie kosztów wg rodzajów poniesionych nakładów i w odniesieniu do całokształtu dział. przeds. charakteryzuje się tym, że poszczególne pozycje tego układu mają charaker kosztów prostych. Zalety: 1. Pozwala ustalić wg rodzaju całość nakładów poniesionych na działaln...

Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych i stałych - omówienie...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych i stałych. Rachunek kosztów stałych Rachunek kosztów zmiennych  Wykształcił się jako pierwszy  Przystosowany do wymogów rachunkowości wewnętrznej, nie sprawozdawczości zewnętrznej spełnia wymogów sprawozdawczości Przydatny w podejmowaniu dec...

krótko i długookresowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Krótko i długookresowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obecnie przedmiotem zainteresowanie przedsiębiorstwa jest oprócz zysku także wartość firmy oraz zdolność do zwiększania wartości tej firmy; zysk jako taki staje się środkiem do realizacji celu a nie samym celem funkcjonowania przedsięb...

Systemy rachunek kosztów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW DWA RODZAJE: - systemy zorientowane na pomiar celu procesów zarządzania w krótkim czasie (zajmujące się zyskiem zwane tradycyjnymi) - systemy zorientowane na wspieranie procesów w celu zachowania konkurencyjności w długim okresie i wzrostu wartości firmy (zajmujące się...

Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

UKŁAD KALKULACYJNY KOSZTÓW (ex ante) Odpowiada na pytanie na co zostały poniesione określone pozycje kosztów. Zadaniem kalkulacyjnego układu kosztów jest ustalenie jednostkowych kosztów własnych produktów wraz z ukazaniem ich struktury. 2 kategorie kosztów:  Bezpośrednie  Pośrednie  Do...

Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

UKŁAD KALKULACYJNY KOSZTÓW Odpowiada na pytanie, na co zostały poniesione określone pozycje kosztów. Zadaniem kalkulacyjnego układu kosztów jest ustalenie jednostkowych kosztów własnych produktów wraz z ukazaniem ich struktury. Podstawą jest klasyfikacja kosztów za wzg na możliwość ich przyporz...

Układ rodzajowy kosztów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

UKŁAD RODZAJOWY KOSZTÓW Polega na grupowaniu kosztów wg rodzajów ponoszonych nakładów i w odniesieniu do całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się tym, że poszczególne pozycje tego układu mają charakter kosztów prostych. Układ ten obejmuje przy uwzględnieniu uprzedmiotowien...